Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

உங்கள் போராட்டங்களிலிருந்து விடுபடவும், உங்கள் காயங்களிலிருந்து குணமடையவும், உங்கள் வாழ்க்கையில் அழிவுகரமான வடிவங்களில் வெற்றியை அனுபவிக்கவும் கடவுளின் வார்த்தைக்கு சக்தி உள்ளது. நீங்கள் உடல்நலப் பிரச்சினைகள், கெட்ட செய்திகள் அல்லது உறவுப் போராட்டங்களில் மூழ்கும்போது, ​​கடவுளின் வார்த்தை உங்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட

Continue Reading »

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆoತ್ ವಿನಾಶ್ ಕಾರಿ ರಿತಿ ವಿರುಧ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾoಕ್ ತುಮ್ಕಾo ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ… ತುಮಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ , ಸಮಸ್ಸೊ , ಪಾಡ್

Continue Reading »

Devachem utor ithlem xoktivonth ki tuje mehnothio modun suttkevonth korpi, tuje ghaie pekoitha, ani jivitache vaitt vellar tuka zoithacho onubhov ditha. Jednam tu bolaike adkollink budtta, vaitt kobor, vo sombhondant

Continue Reading »

परमेश्वर के वचन में आपके संघर्षों से मुक्त होने, आपको अपने घावों से चंगा करने, और आपके जीवन में विनाशकारी ढांचे पर विजय का अनुभव करने में मदद करने की

Continue Reading »

Day 7

God’s Word has the power to help you break free from your struggles, heal you from your wounds, and experience victory over destructive patterns in your life.. When you are

Continue Reading »

Kristva koshi tumchem lagin borem dis ani vait dis astelem, punn DEVA bogor tumche lagin kuinchoch dis aschona…! Devachea Utracher urba ani umed vadoi zoso tu dhar-ek unch ani dhar-ek

Continue Reading »

ஒரு கிறிஸ்தவராக நீங்கள் நல்ல நாட்களும் கெட்ட நாட்களும் வரலாம், ஆனால் கடவுள் இல்லாத ஒரு நாள் உங்களுக்கு இருக்காது. ஒவ்வொரு உயர்விலும் மற்றும் ஒவ்வொரு தாழ்விலும் அவருடைய வாக்குறுதிகளை நம்ப நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்போது கடவுளின் வார்த்தையால் ஈர்க்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப் படுவோம்

Continue Reading »

एक ख्रीस्तीय के रूप में आपके पास अच्छे दिन और बुरे दिन होंगे, लेकिन आपके पास कभी भी प्रभु के बिना एक दिन नहीं होगा..! परमेश्वर के वचन से प्रेरित

Continue Reading »

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ദിവസങ്ങളും മോശം ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകും, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ, ദൈവത്തെ വിട്ടകന്നു നമ്മുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസവു ഉണ്ടാകില്ല ..! അവന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കാൻ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്താൽ പ്രചോദിതമായി പ്രവർത്തിക്കയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും

Continue Reading »

ಕ್ರಿಸ್ತಾoವ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾo ಬರೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಲೆ , ಪುಣ್ ದೇವಾ ವಿಣೆo ಏಕೀ ದೀಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ…! ಹರ್ಯೆಕಾ ಚಡ್ನೆ ಆನಿ ದೆವ್ಣಿ ದ್ವಾರಿ ತುಮಿ ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾo ಥಾವ್ನ್

Continue Reading »

ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ದಿನವು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ನೀವು ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳು ಬೀಳಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ

Continue Reading »

Day 6

As a Christian you will have good days and bad days, but you will never have a day without GOD..! Be inspired and encouraged by the Word of God as

Continue Reading »

നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ..! നിങ്ങളുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

Continue Reading »

Tuji avad tujea calendaracher chod odhikar choloita tujem poristiti von odhik chod… Tujo chodso vell faideacho kortolo zalear, tuven tujea vella khatir zababdari madhun ghevunk goroz kiteak tujean tuji avod

Continue Reading »

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ

Continue Reading »

உங்கள் சூழ்நிலைகளை விட உங்கள் தேர்வுகள் உங்கள் நாட்காட்டியைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன ..! உங்கள் நேரத்தை அதிகம் பயன்படுத்த, உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும், ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் விருப்பங்களை மாற்றத் தொடங்கும் வரை உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியாது. எனவே

Continue Reading »

आपकी पसंद आपके कैलेंडर को आपकी परिस्थितियों से कहीं अधिक नियंत्रित करती है..! अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, आपको अपने समय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि आप

Continue Reading »

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಾ ಕೀ ಚಡ್  ತುಮ್ಚಿ  ವಿಚoವ್ಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (ದಿನಚರಿ ) ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ತಾ…! ತುಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ , ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುನ್ ಘೆಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ , ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ವಿಚoವ್ಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್

Continue Reading »