Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Nov 1

When we remember how GOD has been present in every situation and circumstance of our lives, it makes us able to persevere in trials and bounce back from hurts and

Continue Reading »

దేవుడు మిమ్మల్ని తుఫాను గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించినప్పుడు, అది మిమ్మల్ని అణచివేయడానికి కాదు, తదుపరి స్థాయికి వెళ్లడానికి మిమ్మల్ని బలవంతం చేయడానికి. ఇది మీపై స్వర్గం యొక్క విశ్వాసం యొక్క ఓటు.. పసికందు పడిపోకుండా నడవడం నేర్చుకోదు లేదా పరీక్ష లేకుండానే

Continue Reading »

ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚಲಿಸಿ ಹೋಗಲು ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲಿರುವ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೃಢಭರವಸೆಯ ಮತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಬೀಳದೆಯೇ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ

Continue Reading »

ಕೆದಾಳಾ ದೇವ್ ತುಕಾ ವಾದಳಾoತ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ , ತೇ ತುಮ್ಕಾo ಸಕ್ಲಾo ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹoಯ್ ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾo ಭಳಾದಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್.. ಹೇ ತುಮ್ಚೆo ಥoಯ್ ಆಸ್ಚೆo ಸರ್ಗಾಚಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆ ಅಭಿಮತ್.. ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆo ಪಡಾನಾಸ್ತಾ

Continue Reading »

கடவுள் உங்களை ஒரு புயலை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கும் போது, ​​அது உங்களை வீழ்த்துவதற்காக அல்ல, ஆனால் அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்கு உங்களை பலப்படுத்துவதற்காக. இது உங்கள் மீது சொர்க்கத்தின் நம்பிக்கையின் வாக்கு.. ஒரு குழந்தை விழாமல் நடக்கக் கற்றுக் கொள்ளாது

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ

Continue Reading »

Jedna Dev tuka tufanatlian vospak porvangi dita, tem tuka khala udovpak noi punn tuka fuddlea pavdear vochunk gott zavpak.. Hem mhojer sorgavoilem visvasachem mott.. Ek burgem kala podlea bogor chollunk

Continue Reading »

जब ईश्वर आपको एक तूफान से गुजरने की अनुमति देते हैं, तो यह आपको नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको अगले स्तर तक पहुंचने के लिए मजबूत बनाने के

Continue Reading »

Day 31

When God allows you to go through a storm, it is not to put you down but to make you stronger to get to the next level.. It’s a vote

Continue Reading »

ಜೆಜು ಮ್ಹುಳ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಚೆo ಗಮನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿತ್ ಕರಾ.. ಸಮಸ್ಯಾoಚಾ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಚೆo ಗಮನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಮಸ್ಸೊ ತುಮ್ಕಾ ಖಾoವ್ಣ್ಕ್ ಯೆತಾ.. ಜೆಜು ವಯ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾo ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಚೆ ಗಮನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತುಮ್ಚೆ

Continue Reading »

బహుమతిపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి – యేసు..! మీరు సమస్యపై దృష్టి పెట్టినప్పుడు, సమస్య మిమ్మల్ని తినేస్తుంది. మీరు యేసు మరియు ఆయన వాక్యంపై దృష్టి కేంద్రీకరించినప్పుడు, అతను మీ రోజులను నవ్వులతో మరియు మీ చేదు అర్ధరాత్రులను పాటతో నింపుతాడు. కాబట్టి

Continue Reading »

ಯೇಸು ಎಂಬ ಬಹುಮಾನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು

Continue Reading »

ਇਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੋ – ਯਿਸੂ ..! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ

Continue Reading »

Inamacher kendrit dovrun rav – JEZU..! Jednam tum samasyacher dyan kendrit korta, tedna samasya tuka kobar korta… Jedna tu Jezucher ani Tachea Utracher kendrit korun ravta, To tujem dis hasian

Continue Reading »

பரிசில் கவனம் செலுத்துங்கள் – இயேசு..! நீங்கள் பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்தும்போது, ​​பிரச்சனை உங்களை தின்றுவிடும்.. நீங்கள் இயேசுவின் மீதும் அவருடைய வார்த்தையின் மீதும் கவனம் செலுத்தும்போது, ​​அவர் உங்கள் நாட்களை சிரிப்பாலும், உங்கள் கசப்பான நள்ளிரவுகளை ஒரு பாடலாலும் நிரப்புகிறார்.

Continue Reading »

Day 30

Stay focused on the prize – JESUS..! When you focus on the problem, the problem consumes you.. When you stay focused on Jesus and His Word, He fills your days

Continue Reading »

మీరు లేఖనాలతో పురోగతి కోసం ప్రార్థించడం ప్రారంభించినప్పుడు, మీరు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా మీ కోరికను ప్రకటిస్తూనే ఉన్నందున, మీరు నిజంగా ఏమి కోరుకుంటున్నారో (శ్రద్ధ, దృష్టి పెట్టండి) మీ ప్రార్థన పరిణామం చెందుతుంది మరియు అభివృద్ధి చెందుతుందని మీరు కనుగొంటారు.

Continue Reading »

Jednam tu avchith bori goddnuk zavpank Devache utor ghevun magnnem korta, zoxe tu tuji khuxi magneanim magtham tuji udhorgoth ani vadai zatholim tuje dhyan tacher dor jem kitem tuka khoreponin

Continue Reading »