Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

கடவுளால் நேசிக்கப்படவும், அவரை மீண்டும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளவும் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். நீங்கள் அவருடைய குழந்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டீர்கள் .. நீங்கள் அவருடைய அரசிற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் .. நீங்கள் அவருடைய தோழமைக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். கடவுள் உங்கள் தியாகத்தை விரும்பவில்லை – அவர்

Continue Reading »

आपको इस धरती पर ईश्वर द्वारा प्यार करने और उसे वापस प्यार करने के लिए सीखने के लिए रखा गया था••••• आपको उसकी संतान बनने के लिए चुना गया था•••••

Continue Reading »

ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಮರಳಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಆತನ ಮಗುವಾಗಿರಲು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆತನ ಸಹ-ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಬಲಿದಾನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ – ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು

Continue Reading »

Tu hea grahcher (planet) asa kiteak Dev tuzo mog korta ani tuka xikunk portun tacho mog korunk.. Tu tacho vichun kadhlolom bhurgom koso. Tu tachea familinthlo koso tharaila Tu tacho

Continue Reading »

ತುಮ್ಕಾo ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಪಾಟಿಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸoಸಾರಾoತ್ ಘಲಾ. ತುಮ್ಕಾo ತಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ವಿoಚುನ್ ಕಾಡಲ್ಲೇ… ತುಮ್ಕಾo ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾ… ತುಮ್ಕಾo ದೆವಾಚಾ ಸಾoಗಾತ್ಪಣಾಕ್ ರಚಲ್ಲೆ.. ದೆವಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ

Continue Reading »

Day 17

You were put on this planet to be loved by God and to learn to love Him back.. You were chosen to be His child.. You were formed for His

Continue Reading »

സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് പുറത്തുവരും ..! ഒരു വജ്രം എന്നാൽ – നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു കൽക്കരി ആകുന്നു – അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും തിളക്കം ഉണ്ടാകുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക

Continue Reading »

जब आप पर दबाव डाला जाता है, तो आप के अंदर से क्या बाहर निकलता है•••••! हीरे की तरह – जो दबाव में कोयले का एक टुकड़ा है – अगर

Continue Reading »

அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்போது, ​​உங்களுக்குள் இருப்பது வெளியே வரும் ..! ஒரு வைரத்தைப் போல – இது அழுத்தத்தின் கீழ் உள்ள நிலக்கரித் துண்டு – நீங்கள் வாழ்க்கையின் அழுத்தங்களை உணர்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் பிரகாசிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். !!

Continue Reading »

ಕೆದಾಳಾ ದಬಾವ್ ಪಡ್ತಾ, ತುಮ್ಚೆ ಥೈ ಆಸಲ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ…! ಎಕಾ ವಜ್ರಾ ಬರಿ – ತೊ ದಬಾವಾ ಪoದಾ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ – ತುಮಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ದಭಾವ್ ಬೊಗ್ತಾನಾ , ತುಮಿ ಪರ್ಜಲುಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್

Continue Reading »

ಒತ್ತಡವು ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ವಜ್ರದಂತೆಯೇ – ಇದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ತುಂಡು – ನೀವು ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಹೊಳೆಯುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನೀವು ಮುಂದಿನದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೈತಾನನು

Continue Reading »

Jednam tujer pezz galtolem tednam tuje kitem bhitor asa te bhair sortholem..!! Mothieachem bhaxen – zo pezzacher zaun asa – tujer tor kosloch jivitacho pezz podta zalear ek math mothin

Continue Reading »

Day 16

When pressure is applied, what’s in you will come out..! Like a diamond – which is a piece of coal under pressure – if you are feeling the pressures of

Continue Reading »

ശത്രു നിങ്ങളുടെ വിധിയെ പിന്തുടരുമ്പോൾ, അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ചു പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു അറിയുക ..! സാഹചര്യങ്ങൾ അതിശക്തമാകുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പൈതൽ യഹോവയുടെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നു. “നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ

Continue Reading »

Zedna dusman tujea noxiba fatlean asta, tujim volok dakovun to tuka guspavpacho proitn kortolo.. Ata DEV konn munta to tu…! DEVACHO burgo kotin poristitintlian passun BABACHEA vatten cholta… “Tumkam anink

Continue Reading »

जब दुश्मन आपकी नियति के पीछे होगा, तो वह आपको आपकी पहचान से भ्रमित करने की कोशिश करेगा.. इसलिए जानिए ईश्वर आपको क्या कहते हैं..! ईश्वर की संतान कठिन परिस्थितियों

Continue Reading »

ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ(Identity) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ(ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೂ) ದೇವರ ಮಗುವು ಯೆಹೋವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

Continue Reading »

எதிரி உங்கள் தலைவிதிக்குப் பின் வரும்போது, ​​அவன் உங்களை உங்கள் அடையாளத்துடன் குழப்ப முயற்சிப்பான். நீங்கள் யார் என்று கடவுள் சொல்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ..! கடவுளின் குழந்தை சூழ்நிலைகள் எதிர்மறையாக இருந்தாலும் கர்த்தரின் வழிகளில் நடக்கின்றனர். “நீங்கள் மீண்டும்

Continue Reading »