Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

அவர் மீதான உங்கள் நம்பிக்கையை மறுவரையறை செய்யும் வகையில் கடவுள் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துவார் ..! இறுக்கமான இடங்களில், கடவுள் உங்களுக்காக அற்புதமாக காட்சியளிப்பார், மேலும் தேவையை சரியான நேரத்தில் சந்திப்பார், ஏனென்றால் கடவுளில் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை. என் பலவீனம்

Continue Reading »

DEV tuka oso ashcharya kortolo zacher tujo visvas TACHER portun spaxt zatlo…! Sogllea Got suvatini, Dev tuka milagrini disun etlo ani tujim goroz tuka zai tia vellar ditolo, kiteak Devachim

Continue Reading »

Day 2

GOD will surprise you in a way that will redefine your trust in HIM..! In the tightest of places, the Lord will show up for you miraculously and will supply

Continue Reading »

దేవుడు అపరిమితమైన దేవుడు కాబట్టి, అతడికి చేయగలిగినంత కష్టం ఏమీ లేదు ..! అతను మీ యుద్ధాలను స్వీకరిస్తాడు మరియు మీ తరపున వాటిని గెలుచుకుంటాడు – మీ స్వంతం పట్ల అసాధారణమైన అనుగ్రహం కారణంగా మీరు ఎన్నడూ ఊహించని విధంగా

Continue Reading »

ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವೋಸೋ, ಆಧಾರ್ , ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್…! ಏಕ್ ನವೀನ್ ಮನ್ ಆಮ್ಕಾo ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಅಮಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾ ಪಾತ್ಕಾಚಾ ಪದ್ವೆಚೆ ಗುಲಾಮ್ ನ್ಹoಯ್… ಮನ್ ನವೀಕರಣ್

Continue Reading »

ದೇವರು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ – ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ

Continue Reading »

کیونکہ خدا ایک لامحدود خدا ہے، اس کے لئے کرنے کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے..!وہ آپ کی لڑائیوں کا مقابلہ کرے گا اور آپ کی طرف سے انہیں

Continue Reading »

ದೇವ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ದೇವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾoವ್ಚೆ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ…! ತೊ ತುಮ್ಚೆo ಝುಜ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆo ತರ್ಪೆಣ್ ಜಿಕ್ತಾ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚಾ ವಾಟಾoನಿ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾo ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್

Continue Reading »

Kiteak DEV zaun asa ximmer naslolo DEV, taka kubb avgod oxem kainch na…! To tujeo Zogdio zogotolo ani teo tujem pakshan jiktolo – To tujea gorjanchia suvater aplea tea dishentlian

Continue Reading »

क्योंकि प्रभु एक अपरिमित प्रभु हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है..! वह आपकी लड़ाइयों को लेगा और उन्हें आपकी ओर से जीतेगा – वह आपकी हर आवश्यकताओं को

Continue Reading »

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ..! ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ – ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ

Continue Reading »

கடவுள் ஒரு வரம்பற்ற கடவுள் என்பதால், அவரால் செய்ய முடியாதது எதுவும் இல்லை ..! அவர் உங்கள் போர்களை அவர் எடுத்து உங்கள் சார்பாக வெற்றி தருகிறார் – அவர் தனது சொந்த அசாதாரண ஆதரவின் காரணமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் வழிகளில்

Continue Reading »

Day 1

Because GOD is a limitless GOD, there is nothing too hard for Him to do..! He will take on your battles and win them on your behalf – He will

Continue Reading »

یسوع ہماری امید، احسان، رزق اور نجات ہے..! ایک نیا ذہن ہمیں مسیح یسوع میں اپنی اصل شناخت کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے اور یہ کہ اب ہم گناہ

Continue Reading »

Jezu Tu amcho visvas, kurpa, yevzon, ani sodvon…! Ek novem mon amkam Jezu Kristantlian amchim sarkim volokh manatai korpak amkam adar korta ani hem ki ami ata patkachem xoktichem gulamponant

Continue Reading »

యేసు మన ఆశ, అనుగ్రహం, సదుపాయం మరియు మోక్షం ..! పునరుద్ధరించబడిన మనస్సు క్రీస్తు యేసులో మన నిజమైన గుర్తింపులను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు మనం ఇకపై పాప శక్తికి బానిసలం కాదు. మీ మనస్సును పునరుద్ధరించడం మరింత ఆరోగ్యకరమైన, సంతోషకరమైన

Continue Reading »

ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ, ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ..! ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ

Continue Reading »

येशु हमारी आशा, अनुग्रह, प्रावधान और उद्धार है..! एक नया मन हमें मसीह यीशु में अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने में मदद करता है और हम अब पाप की शक्ति

Continue Reading »