Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

உங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்து முடித்தவுடன், கர்த்தரை நோக்கி காத்திருங்கள் ..! கடவுளை நம்புங்கள், அவரைப் பற்றிய புகழ் உங்களிடம் ஒருபோதும் நிற்காலாகாது.. எதையும் முன்கூட்டியே வெளியேற்ற முயற்சிக்காதீர்கள் – அது முதிர்ச்சியடைந்து நன்கு வளர்ந்து அதன் வேலையைச் செய்யட்டும். ஆண்டவர்

Continue Reading »

जब आप वह सब कुछ कर ले जो आप कर सकते है, तो ईश्वर की बाट जोहते रहें..! प्रभु पर भरोसा रखें और उनकी स्तुति कभी बंद न होने दें••••

Continue Reading »

Day 25

When you have done all you can do, WAIT on the LORD..! Trust GOD and let your praise of Him never cease.. Don’t try to get out of anything prematurely

Continue Reading »

ದೆವಾಚಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬರಿ ವಿರಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಪುಣ್ ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದರ್ವಡ್ ಕರ್ತಾತ್- ಪುಣ್ ದೇವ್ ತಶೆo ಕರೀನಾ.. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಪಯ್ನಾತ್ ತುಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ತುಮ್ಕಾo ಸಮ್ಜಾತನಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ಪುರೊ

Continue Reading »

ईश्वर की समय सारिणी शायद ही आपके जैसी हो सकती है; आप अकसर जल्दी में होते हैं – लेकिन ईश्वर नहीं•••• यह आप याद रखें, कि परमेश्वर हमेशा समय पर

Continue Reading »

கடவுளின் கால அட்டவணை அரிதாகவே உங்களுடையது போன்றது; நீங்கள் அடிக்கடி அவசரப்படுகிறீர்கள் – ஆனால் கடவுள் அவ்வாறு இல்லை .. உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தில் நீங்கள் செய்யும் முன்னேற்றம் மெதுவாக இருப்பது போல் உணரும்போது அது வெறுப்பாக இருக்கும், ஆனால், நினைவில்

Continue Reading »

Devacho Vellpatrak kednai chukon tujem sarkem astelem; tu sodanch uchambollant asta- pun Dev nhoi.. Jednam tu atmik pravas korta tednam tuji udhargoth sovkach zata mhonttokoch tujer niraxiponn yetha, punn ugdas

Continue Reading »

Day 24

God’s timetable is rarely the same as yours; you are often in a hurry – but God is not.. It can be frustrating when it feels like the progress you

Continue Reading »

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ച പിശാചിന്റെ എല്ലാ നുണകളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സമയമാണിത്. വഞ്ചനയുമായി പോരാടുന്നതിനേക്കാൾ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ക്ഷമയ്ക്കും വിവേകത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക (പിശാചിന്റെ നുണകൾ – ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ എന്തും) .. സത്യം

Continue Reading »

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸೈತಾನನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (ತೊಡೆದುಹಾಕುವ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ) ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೋಸ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ (ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳುಗಳು – ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದಾದರೊಂದಿಗೆ) ಹೋರಾಡುವ ಬದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ

Continue Reading »

Vell aila ki soitanachea dor ek fotik pusun kadun udovpacho zaka tuven aplea kallzant kyed korun dovorla…. Bhogsonne ani zanvaie khatir magnnem kor, kiteak ti tuka ginneanan Sotthant madhun ghevpank

Continue Reading »

ಹೊ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಜಾoತ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಯ್ಲಾ ಸೈತಾನಚ್ಯೋ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಟಿಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.. ಕಪಟ್ಪಣಾoತ್ ( ಸೈತಾನಚ್ಯೊ ಫಟಿಂ- ವಾ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾoಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆ ಕಿತೆಂಯ್) ಝುಜ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್; ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ಪಾತ್ಯೆoವ್ನ್ಕ್ ಚಡ್

Continue Reading »

உங்கள் இதயத்தில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் பிசாசின் ஒவ்வொரு பொய்யையும் நீங்களே தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய நேரமிது. ஏமாற்றத்துடன் போராடுவதை விட உண்மையை நம்புவதற்கு அதிக நுண்ணறிவுக்காக மன்னிப்பு மற்றும் ஞானத்திற்காக ஜெபியுங்கள் (பிசாசின் பொய்கள் மற்றும் கடவுளின் வார்த்தைக்கு முரணான எதுவும்). அது

Continue Reading »

वह समय आ गया है कि शैतान के हर उस झूठ को मिटा दिया जाए (उससे छुटकारा पाया जाए, शुद्ध किया जाए) जिसे आपने अपने दिल में धारण किया है•••

Continue Reading »

Day 23

It is time to purge (get rid of, cleanse) yourselves of every lie of the devil that you have held onto in your heart.. Pray for forgiveness and wisdom for

Continue Reading »

നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള പ്രലോഭനം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ആത്മീയ ശത്രുതയുടെ ലോകത്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം ജീവിക്കുന്നത്. വിട്ടുവീഴ്ചകളോടു കൂടി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സത്യസന്ധതയോടെ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് – ഭൂമിയിൽ ഒന്നും നരകത്തിൽ പോകുന്നത് വിലമതിക്കുന്നില്ല ..! സമഗ്രതയുള്ള ആളുകൾ

Continue Reading »

Kristava atmik dusmankaiechia sonvsarat jietat zoi bhavarth zodtta thoi thalni dor ek disa amchem thai astat… Promannikponan punn melem bore, punn nhoi apnak sonkoxtant galpache jivit jievop – pritvicher kitech

Continue Reading »

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಹಗೆಪಣಾಚಾ ಸoಸಾರಾoತ್ ಕ್ರಿಸ್ತವಾo ಜಿಯೆತಾತ್ , ಥೈ ಆಮ್ಕಾo ಭಾವಾರ್ಥ್ ರಾಜಿ ಕರ್ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ಸದಾoಚ್ ಆಸ್ತಾ… ರಾಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಜಿಯೆoವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಚೆ ಚಡ್ ಉತ್ತಮ್- ಪ್ರಥ್ವಿ ವ್ಹಯ್ಲೇ ಕಸಲೆಚ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹoಯ್…

Continue Reading »