Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

നിങ്ങൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ലോകം നിങ്ങളെ നിയോഗ൦ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും അല്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും വസ്തുതകളാണ്.

Continue Reading »

आप जो देखते हैं और महसूस करते हैं, उसके आधार पर संसार ने आपको चीजों को कहने के लिए तैयार किया है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि आपको चीजों को

Continue Reading »

ನೀವು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಈ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ (Programme) ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೊರತು ನೀವು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವದನ್ನು

Continue Reading »

Tu jem poleta ani onubhov korta tachea adharan sonvsaran tuka vostunk munpa khatir karyavall kela, punn Dev mhuntta ki tuka vostunk aplem Utrantlian DEVAN jem kitem sanglam, tachem adharan munpak

Continue Reading »

మీరు చూసే మరియు అనుభూతి చెందే దాని ఆధారంగా విషయాలు చెప్పడానికి ప్రపంచం మిమ్మల్ని తయారు చేసింది, కానీ దేవుడు తన వాక్యంలో దేవుడు చెప్పిన దాని ఆధారంగా మీరు చెప్పాలని దేవుడు చెప్పాడు, మీరు చూసే మరియు అనుభూతి చెందే

Continue Reading »

ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ

Continue Reading »

ඔබ දකින සහ ඔබට දැනෙන දේ මත පදනම්ව දේවල් පැවසීමට ලෝකය ඔබව වැඩසටහන්ගත කර ඇත, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ ඔබ දේවල් පැවසිය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් පැවසූ දේ මත

Continue Reading »

دنیا نے آپ کو جو کچھ آپ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کی بنیاد پر باتیں کہنے کا پروگرام بنایا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ آپ جو کچھ

Continue Reading »

तुम्ही जे पाहता आणि अनुभवता त्यावर आधारित गोष्टी सांगण्यासाठी जगाने तुम्हाला प्रोग्राम केले आहे, परंतु देव म्हणतो की तुम्ही जे पाहता आणि अनुभवता त्यावर नव्हे तर देवाने त्याच्या वचनात काय

Continue Reading »

Day 29

The world has programmed you to say things based on what you see and feel, but God says that you are to say things based on what GOD said in

Continue Reading »

‘ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ’ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸਹ ਕਰਨ

Continue Reading »

ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ಯನ್ನು ನಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತೆ ತೋರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದೇವರ ನೇಮಕವೆಂದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆತನನ್ನು ನಂಬಿರಿ

Continue Reading »

Ek gazal jim ‘prakriyacher’ bhorvonso korpacho prayotn korchea vellar zaitea lokak adkud hadta, tem hem ki Devachem nemnukem kathir Devacho abhishek korpachim chukk kortat.. SORVESPORAK poilem tujo sabhav vadovpak zai

Continue Reading »

‘പ്രക്രിയയെ’ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തടസ്സമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമനമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കർത്താവിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വളർത്തണം, നിങ്ങളുടെ വരങ്ങൾ നന്നായി ക്രമീകരിക്കണം. അവനെ വിശ്വസിക്കൂ – പ്രക്രിയ വാഗ്ദത്തം

Continue Reading »

‘ప్రక్రియ’ని విశ్వసించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు చాలా మందికి ఆటంకం కలిగించే విషయాలలో ఒకటి, వారు దేవుని అభిషేకాన్ని దేవుని నియామకంగా తప్పుగా భావిస్తారు. యెహోవా మొదట నీ స్వభావాన్ని పెంచి, నీ బహుమతులను చక్కగా తీర్చిదిద్దుతాడు. ఆయనను నమ్మండి – ప్రక్రియ వాగ్దానాన్ని

Continue Reading »

एक बात जो ‘प्रक्रिया’ पर भरोसा करने की कोशिश करते समय बहुत से लोगों को बाधित करती है, वह यह है कि वे ईश्वर की नियुक्ति के लिए ईश्वर के

Continue Reading »

‘செயல்முறையை’ நம்ப முயற்சிக்கும் போது பலருக்குத் தடையாகத் தோன்றும் விஷயங்களில் ஒன்று, அவர்கள் கடவுளின் அபிஷேகத்தை கடவுளின் நியமனம் என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள். கர்த்தர் முதலில் உங்கள் குணத்தை வளர்க்க வேண்டும், உங்கள் கொடைகளை நன்றாக மாற்ற வேண்டும். அவரை நம்புங்கள்

Continue Reading »

‘උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය’ විශ්වාස කිරීමට උත්සාහ කරන විට බොහෝ දෙනෙකුට බාධාවක් වන දෙයක් නම්, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිෂේක කිරීම දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පත් කිරීම ලෙස වරදවා වටහා ගැනීමයි.. සමිඳාණන් වහන්සේ පළමුව

Continue Reading »