Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು(ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು) ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿವೇದಿಸುವಾಗ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇವರ

Continue Reading »

దేవుడు మనకు ప్రార్థన బహుమతిని ఇచ్చినప్పుడు, మన వాస్తవికతను మార్చే శక్తిని ఆయన మనకు ఇచ్చాడు. దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా పరిస్థితి గురించి ఏమి చెబుతాడో మేము ప్రకటించినప్పుడు, మార్పు ప్రక్రియ దేవుడు యొక్క అద్భుత-పని శక్తిని ఆవిష్కరించడం ప్రారంభిస్తుంది.

Continue Reading »

جب خدا ن ہمے ی نماز کا تحفہ دیا توے اس ن کالم ےک ذرےیےع کیس صورتحال ےک بارے م ی خدا یک باتوں ن یک طاقت دی۔۔۔۔جب ہم اپ

Continue Reading »

Jednam DEVAN amkam magneachi bett dili, tednam tannem amkam koreponn bodlunk xokti favo kelia… Jednam DEVAN kitem aplea utrant munlelem asa khoichei poristhithi voir ani te ami Jednam madhun munnok

Continue Reading »

ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾo ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ದೆಣೆಂ ದಿತಾನಾ, ತಾನೇ ಆಮ್ಕಾo ಆಮ್ಚೆ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ.. ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ವೈರ್ ದೇವ್ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾo ವವ್ರಿ ಕಿತೆಂ ಸಾoಗ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ದೆವಾಚಿ ಅಧ್ಭುತ್ ಕಾಮ್

Continue Reading »

கடவுள் நமக்கு பிரார்த்தனையை பரிசாக கொடுத்தபோது, ​​அவர் தமது யதார்த்தத்தை மாற்றும் சக்தியை கொடுத்தார். கடவுள் தனது வார்த்தையின் மூலம் ஒரு சூழ்நிலையைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்பதை நாம் அறிவிக்கும்போது, ​​மாற்றம் செயல்முறை பெற்று, கடவுளின் அதிசய வேலை செய்யும்

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ

Continue Reading »

ദൈവം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലം നൽകിയപ്പോൾ, നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മാറ്റാനുള്ള ശക്തി അവൻ നമുക്ക് നൽകി. ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നാം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, മാറ്റത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ദൈവത്തിൻറെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. നാം

Continue Reading »

जब ईश्वर ने हमें प्रार्थना का उपहार दिया, तो उन्होंने हमें अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति दी••• जैसा कि हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम

Continue Reading »

ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ പണവും സ്വത്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ദൈവം ഇതിനകം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു. യഹോവ നമ്മെ

Continue Reading »

Day 11

When GOD gave us the gift of prayer, He gave us the power to change our reality.. As we declare what GOD says about a situation through His Word, the

Continue Reading »

عیسائیوں کو سب ےس بڑا چیلنج ہمارے پیسوں اور مال و اسباب ےس خدا پر بھروسہ کرنا اور اس ک عزت کرنا ۔ہم خدا ےس دعا کرت ہ ی کہ

Continue Reading »

Kristi munxa Jednam dhuddu ani girestkai hathunth Devacher visvas ani man duink yeta tednam te tankam Soglleavon voddlem zuzhank amonthron koxem… Ami Deva lagim magtanv amcher bhesanva ghalunk punn ami

Continue Reading »

క్రైస్తవులు ఎదుర్కొనే అతి పెద్ద సవాలు దేవుడిని విశ్వసించడం మరియు మన డబ్బు మరియు ఆస్తులతో గౌరవించడం. దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము, అయినప్పటికీ దేవుడు ఇప్పటికే మనకు ఇచ్చిన వాటిని ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మేము నిరాకరిస్తాము. దేవుడు మమ్మల్ని

Continue Reading »

கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவால் நமது பணம் மற்றும் உடைமைகளைக் கொண்டு கடவுளை கௌரவிப்பது. கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம், ஆனால் கடவுள் ஏற்கனவே நமக்கு அளித்ததை மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க மறுக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மை நினைத்தபடியே நாம் “ஆசீர்வாதத்தின் மனிதர்களாக

Continue Reading »

ಕ್ರಿಸ್ತವಾoನಿ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆ ಭೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಕಾಣೇವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆoವ್ಚೆ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದಿoವ್ಚೆ… ಅಮಿ ದೇವಲಾಗಿo ಅಮ್ಕಾo ಬೇಸಾoವ್ ದಿoವ್ಣ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾoವ್ , ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾo ಎದೊಲಸ್ ಕಿತೆo ದಿಲಾo

Continue Reading »

ईसाइयोंके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ईश्वर पर भरोसा करना और उनका सम्मान करना, धन और संपत्ति के साथ•••• ईश्वर से हम आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते है, फिर

Continue Reading »

ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ

Continue Reading »