Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Day 5

Your choices control your calendar a lot more than your circumstances do..! To make the most of your time, you must assume responsibility for your time because you cannot change

Continue Reading »

ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு உறவிலும், நாம் விதைகளை விதைக்கிறோம் ..! சமாதானம் செய்பவராக இருக்க, நாம் கடவுளின் ஞானத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும், மேலும் கடவுளின் ஞானம் அவருடைய வார்த்தையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், வேதத்தை படிப்பது ஞானத்தில் வளர்வதற்கான மிகச் சிறந்த கருவியாகும். என்

Continue Reading »

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಬಂಧಾನ್ ಆಮಿ ಭಿo ಒಂಪ್ತಾವ್…! ಶಾಂತೆಚೊ ದೂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ , ಅಮಿ ದೆವಾಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜೆ , ಆನಿ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾoತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ ಆಸ್ತಾ , ಆಮ್ಕಾo ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ವಾಡೊಂಕ್

Continue Reading »

എല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, ഞങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല വിത്തുകളെ നടുന്നു ..! ദൈവസമാധാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ആകുവാൻ, നാം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പിന്തുടരണം, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അവന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ജ്ഞാനത്തിൽ വളരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് അവന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുന്നത്.

Continue Reading »

ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ, ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವನಾಗಲು, ನಾವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು(Scripture) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇತರರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು

Continue Reading »

हर रोज़ हर दिन हम, हर रिश्ते में बीज बोते हैं•••••! एक शांतिदूत बनने के लिए, हमें परमेश्वर की प्रज्ञा का पालन करना चाहिए, और चूँकि परमेश्वर की प्रज्ञा उसके

Continue Reading »

Dor eka disa, sogllea sombhondant ami bhim vompthanv..! Ami tor xanti korpi zavunk zai zalear, ami Devache xannepononacher laksh divpank zai, ani Devache xannepon Devachea utrantlean amkam mellta hakanch lagun

Continue Reading »

Day 4

Every day, in every relationship, we plant seeds..! In order to be a peacemaker, we must follow God’s wisdom, and since God’s wisdom is revealed in His Word, studying Scripture

Continue Reading »

உறவுகள், நீங்கள் அவற்றை உருவாக்குகிறீர்கள் – நீங்கள் முயற்சி செய்தால், ஒரு சிறந்த உறவு ஒன்றை உருவாக்க திறன்களையும் ஞானத்தையும் கற்றுக்கொள்ளலாம். கடவுளின் வார்த்தை ஆரோக்கியமான உறவுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதற்கான சிறந்த பயிற்றுவிப்பாளராகும். நீங்கள் ஒருவருக்கு உங்கள் கவனத்தையும் பார்வையையும்

Continue Reading »

ಸಂಬಂಧಗಳು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ – ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ.

Continue Reading »

रिश्ते वही हैं जो आप उन्हें बनाते हैं – यदि आप प्रयास करते हैं, तो आप एक महान रिश्ते बनाने के लिए कौशल और ज्ञान सीख सकते हैं••••• स्वस्थ संबंध

Continue Reading »

Day 3

Relationships are what you make them – If you put in the effort, you can learn the skills and wisdom to build a great one.. The Word of God is

Continue Reading »

गपशप ( बकवाद) चोरों से भी बुरी होती हैं..! वे दूसरे व्यक्ति की गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की चोरी करते हैं••••••• इसे याद रखें जब आपकी बातें निराधार हों•••••••

Continue Reading »

ಗಾಳಿ ಮಾತು ಅಥವಾ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕಳ್ಳರಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು(ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು) ಕದಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ನುಡಿಯುವಂಥ ನುಡಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳು ಜಾರಿದಾಗ, ನೀವು

Continue Reading »

திருடர்களை விட வதந்திகள் மோசமானவை ..! அவர்கள் மற்றொரு நபரின் கண்ணியம், மரியாதை, நற்பெயர் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை (நம்பகத்தன்மை) திருடுகிறார்கள். உங்கள் வார்த்தைகள் ஆதாரமற்றதாக இருக்கும்போது இதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கால்கள் நழுவும்போது, ​​நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் சமநிலையை மீண்டும்

Continue Reading »

Day 2

Gossips are worse than thieves..! They steal another person’s dignity, honour, reputation, and credibility (trustworthiness).. Remember this when your utterances are baseless.. When your feet slip, you can always recover

Continue Reading »

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಘಾತೀಯ (ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ) ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ

Continue Reading »

நம் வாழ்க்கையில் உள்ள அந்த உறவுகள், அவை நம் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகின்றன மற்றும் நம் வாழ்வில் கடவுளின் திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் செயல்படுத்துகின்றன. இந்த தெய்வீக உறவுகளின் அதிவேக (மிக விரைவாக வளரும்) சக்தியின் காரணமாக நீங்கள் சாதிக்க பல வருடங்களாக எடுத்துக்கொண்ட

Continue Reading »