Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Cuando fallamos, Dios baja a nuestro nivel no para juzgarnos, sino con misericordia.. Por la gran misericordia, amor y gracia de Dios, Jesus descendió en forma de hombre y vivió

Continue Reading »

మనం విఫలమైనప్పుడు, దేవుడు మన స్థాయికి దిగి వస్తాడు తీర్పుతో కాదు, దయతో.. భగవంతుని గొప్ప దయ, ప్రేమ మరియు దయతో అతను మనిషి రూపంలో దిగివచ్చి మనం జీవించలేని పరిపూర్ణ జీవితాన్ని గడిపాడు. దేవుడు పరిపూర్ణతను కోరుకుంటాడు మరియు అతను

Continue Reading »

जेव्हा आपण अयशस्वी होतो तेव्हा देव निर्णयाने नाही तर दयेने आपल्या पातळीवर येतो. देवाच्या महान दया, प्रेम आणि कृपेने तो मनुष्याच्या रूपात खाली आला आणि आपण जगू शकत नाही असे

Continue Reading »

നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വിധിയിലൂടെയല്ല, കരുണയോടെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യത്താലും സ്നേഹത്താലും കൃപയാലും അവൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത തികഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു. ദൈവം പൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവൻ നമുക്ക് പൂർണതയായി. യേശു

Continue Reading »

जब हम असफल होते हैं, तो ईश्वर हमारे स्तर तक आता है दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि दया के साथ नीचे आता है। परमेश्वर की महान दया, प्रेम और

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

Continue Reading »

ನಾವು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ತೀರ್ಪಿನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ/ದಯೆಯಿಂದ. ದೇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ದಯೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು

Continue Reading »

جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو خدا ہمارے درجے پر فیصلے کے ساتھ نہیں بلکہ رحم کے ساتھ آتا ہے۔ خدا کی عظیم رحمت، محبت اور فضل سے وہ

Continue Reading »

Quand nous échouons, Dieu descend à notre niveau non pas avec le jugement, mais avec la miséricorde. Par la grande miséricorde, l’amour et la grâce de Dieu, Il est descendu

Continue Reading »

Day 4

When we fail, God comes down to our level not with judgement, but with mercy.. Out of God’s great mercy, love, and grace He came down in the form of

Continue Reading »

जे चांगलं दिसायचं आणि चांगलं वाटतं ते नेहमीच देवाचं नियोजन नसतं..! म्हणून जेव्हा निर्णय घेण्याचा विचार येतो तेव्हा तुम्हाला देवाशी सल्लामसलत करावी लागते कारण तो तुम्हाला अशा परिस्थितींपासून दूर ठेवू

Continue Reading »

പലരും അറിയാതെ ആത്മീയ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. വിജയം, പണം, സ്വകാര്യ സുഖം, പ്രണയം തുടങ്ങിയ വ്യാജദൈവങ്ങളെ അവർ വേട്ടയാടുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും നികത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശൂന്യത തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം..! ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ സന്ദേശം

Continue Reading »

നല്ലതായി തോന്നുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയല്ല..! അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഉപരിതലത്തിൽ നല്ലതായി തോന്നുകയും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതിയും നിങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനവും മോഷ്ടിക്കാൻ പിശാച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

Continue Reading »

जो अच्छा लगता है या सुनने में अच्छा लगता है वह हमेशा प्रभु की योजना नहीं होती..! इसलिए जब निर्णय लेने की बात आती है तो आपको प्रभु से परामर्श

Continue Reading »

Ce qui a l’air bien et sonne bien n’est pas toujours le plan de DIEU… ! Donc, quand il s’agit de prendre des décisions, vous devez consulter DIEU car Il

Continue Reading »

جو اچھا لگتا ہے وہ ہمیشہ خدا کا منصوبہ نہیں ہوتا ہے..! لہذا جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کو خدا سے مشورہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ

Continue Reading »

ఏది మంచిగా అనిపించినా మరియు బాగుండేది ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రణాళిక కాదు..! అందువల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో మీరు దేవునితో సంప్రదింపులు జరపాలి, ఎందుకంటే అతను ఉపరితలంపై మంచిగా అనిపించే పరిస్థితుల నుండి మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచగలడు, కానీ దేవుని యొక్క

Continue Reading »

ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ..! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವ ದೇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸೈತಾನನಿಂದ

Continue Reading »