Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

நீங்கள் ஜெபித்த நேரம் முதல் வெளிப்பாடு வரை, உங்கள் ஜெபத்தை கடவுள் கேட்கவில்லை என்று நம்புவதற்கு சாத்தான் எல்லாவற்றையும் முயற்சிப்பான் .. சாத்தானின் பொய்களை நம்பவோ அல்லது ஜெபத்தை கைவிடவோ வேண்டாம் .. கடவுளை எதுவும் தடுக்க முடியாது – நம்பிக்கையோடு

Continue Reading »

ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಣುವವರೆಗೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ/ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ ದೇವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದಕ್ಕೂ/ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು

Continue Reading »

जिस समय से आप प्रार्थना करते हैं, अभिव्यक्ति के प्रकट होने के दिन तक, शैतान आपको यह विश्वास दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना

Continue Reading »

Day 27

From the time you pray until the manifestation, satan will try everything to get you to believe that God didn’t hear your prayer.. Don’t believe or give in to satan’s

Continue Reading »

புள்ளிவிவரங்களை கையாளலாம், புகைப்படங்கள் போலியானவைகளாக இருக்கலாம், பத்திரிகை காற்றினால் வண்ணம் தெளிக்கலாம் (குறிப்பாக அதை அழகாக அல்லது சரியானதாக மாற்றுவதற்காக); எங்கள் வழிகாட்டிகள், நண்பர்கள், விஞ்ஞானம் மற்றும் நம் கண்கள் கூட நம்மை ஏமாற்றக்கூடும், ஆனால் கடவுளின் வார்த்தை உண்மை மற்றும்

Continue Reading »

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಿರುಚಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಲ್ಪಡಬಹುದು(ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ಬದಲಾಯಿವುದು); ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು,

Continue Reading »

आँकड़ों में हेरफेर किया जा सकता है, फोटोग्राफ नकली, पत्रिका कवर एयरब्रश (इसे बदलने के लिए विशेष रूप से इसे और अधिक सुंदर या परिपूर्ण बनाने के लिए); हमारे गुरु,

Continue Reading »

Day 26

Statistics can be manipulated, Photographs faked, Magazine covers airbrushed (to change it especially to make it more beautiful or perfect); our mentors, friends, science, and even our eyes can deceive

Continue Reading »

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆವ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಿರುವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಲ್ಲೇ “ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು” ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೇ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ

Continue Reading »

கடவுள் உங்களை தனித்துவமாகவும் வித்தியாசமாகவும் படைத்தார் ..! ஆகவே, நீங்கள் தனித்து நிற்கும்படி உருவாக்கப்பட்டபோது, ​​எப்போதும் “பொருந்த” முயற்சிக்க வேண்டாம் .. தோல்வியில் நடக்க நீங்கள் ஒருபோதும் கடவுளின் குழந்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை, நீங்கள் வெற்றி பெறத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டீர்கள் .. எனவே பயம்

Continue Reading »

ईश्वर ने आपको विलक्षण ढंग से अलग और विशिष्ट बनाया है..! इसलिए हमेशा “फिट” होने की कोशिश न करें, जब आप बाहर खड़े होने के लिए बनाए गए थे।••••• आपको

Continue Reading »

Day 25

GOD created you uniquely different and distinct..! Therefore don’t just always try to “fit in”, when you were created to stand out.. You were never chosen as a child of

Continue Reading »

Day 24

ईष्र्या को नष्ट न होने दें..! जब हम तुलना करते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं और चाहते हैं कि दूसरों के पास जो कुछ भी है उसका उपयोग

Continue Reading »

Day 24

不要让嫉妒毁了你..! 当我们比较时,我们会变得困惑并想要别人拥有的东西,而不是使用上帝为我们自己的特定使命配备的东西。 上帝希望我们为了我们的价值感而去他那里,但是当我们不这样做而是依靠我们自己的智慧时,我们就会向灾难敞开心扉。 一颗平静的心会带来健康的身体; 嫉妒就像骨头里的癌症。 让黎明带给我启示 你温柔而永恒的爱。 为我的道路赐予我光明并教导我,因为我相信你。 我只想服从你对我的所有要求。 求主教导我,因为你是我的神。 你仁慈的圣灵是我所需要的,所以引导我走好路 令你喜悦,我唯一的上帝!.. “然后我观察到,大多数人都有动力去成功,因为他们嫉妒邻居。 但这也毫无意义——就像追风一样……”(传道书 4:4)

Continue Reading »

Day 24

Don’t let jealousy destroy you..! When we compare we become confused and want what others have instead of using what God has equipped us with for our own specific mission..

Continue Reading »

Day 23

Everyone goes through stressful situations.. The greatest weapon against stress is GOD’s Word – the more you know, the more you believe and act on it, you grow and you

Continue Reading »

Day 22

Speak of things that do not exist as yet, as if they are real.. For GOD’s Word is His agent and creative force that continuously works out His purpose in

Continue Reading »

Day 21

Christian liberty ceases to be “Christian” and becomes libertinism (people who live in a way that is not moral) when we engage in acts of immorality or fail to truly

Continue Reading »