Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿಗಾಗಿ(breakthrough) ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ(Scriptures) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ; ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರುವಿರೋ (ಗಮನ/ಲಕ್ಯವಿಟ್ಟು) ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು

Continue Reading »

ತುಮಿ ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ಕಾಣೇವ್ನ್ ಉತ್ರೊವ್ನೆಕ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ , ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತುಮ್ಚಿo ಆಶಾ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾನಾ ; ತುಮ್ಚೆo ಮಾಗ್ಣೆಂ ವಿಕಸನಾಕ್ ಯೆತಾ, ಆನಿ ತುಮಿ ಖರೆo ಪುಣಿ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತೇ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ ಜಾoವ್ಚೆ ತುಮಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್.

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ

Continue Reading »

जब आप शास्त्रों के साथ एक सफलता के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि जैसे-जैसे आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा की घोषणा करते

Continue Reading »

நீங்கள் வேதவசனங்களைக் கொண்டு ஒரு முன்னேற்றத்திற்காக ஜெபிக்கத் தொடங்கும் போது, ​​கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி உங்கள் விருப்பத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து தெரிவிக்கும்போது, ​​நீங்கள் உண்மையிலேயே விரும்புவதை (கவனம் செலுத்துங்கள், ) நீங்கள் மேம்படுத்தும்போது உங்கள் ஜெபம் உருவாகி வளர்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். விடாப்பிடியான

Continue Reading »

Day 29

When you start praying for a breakthrough with the scriptures, you will find that as you keep declaring your desire according to God’s will your prayer evolves and develops as

Continue Reading »

ईश्वर के सभी उपहार अच्छे हैं, लेकिन एक इच्छा का दुरुपयोग, गाली देना और विकृत (अनैतिक) किया जा सकता है – हमारी लगातार प्रार्थना में हमें अपनी इच्छाओं को ईश्वर

Continue Reading »

Sogllem Devachem inam borem, pun anvdem goddie vaitt vevharan upyog koru yetha, opman ani dhurupyogh- amchea cholthea magnneanth ami amche itsha Deva adhin korunk sodhthanv ani Devachio vatto amchio vatto

Continue Reading »

ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಬಯಕೆಯು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಂದನೆಗೊಳಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು (ಅನೈತಿಕವಾಗಿ) – ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ

Continue Reading »

దేవుని బహుమతులు అన్నీ మంచివే, కానీ కోరికను దుర్వినియోగం చేయవచ్చు, దుర్వినియోగం చేయవచ్చు మరియు వక్రీకరించవచ్చు (అనైతికం) – మన నిరంతర ప్రార్థనలో మనం మన కోరికలను దేవుని చిత్తానికి సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మరియు దేవుని మార్గాల కోసం దేవుని

Continue Reading »

கடவுளின் அனைத்து பரிசுகளும் நல்லது, ஆனால் ஒரு ஆசை தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், மற்றும் தவறான (ஒழுக்கமற்ற) நோக்கங்களுக்காக- நமது விடாப்பிடியான ஜெபத்தினால், நம்முடைய ஆசைகளை கடவுளுடைய சித்தத்திற்கு சமர்ப்பிக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும், மேலும் கடவுளுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வழிகள்

Continue Reading »

Day 28

All God’s gifts are good, but a desire can be misused, abused, and perverted (immoral) – in our persistent prayer we must be willing to submit our desires to God’s

Continue Reading »

మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకుని, ఆయన మంచి స్వభావాన్ని విశ్వసించినప్పుడు, మనం ఎల్లప్పుడూ మన అభ్యర్థనలను ఆయనకు అందించగలము మరియు ఆయన ప్రతిస్పందన మనకు ఉత్తమమైనది అనే వాస్తవంలో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే మరియు ఆయన మంచి స్వభావాన్ని విశ్వసించాలంటే

Continue Reading »

ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ವಳ್ಕತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚಾ ಬರ್ಯಾ ಗುಣಾ ವಿಶ ಪಾತ್ಯೆತಾನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತಾಚೆ ಲಾಗ0 ಹಾಡ್ಯೇತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಮ್ಕಾo ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹುಳೆ ಒಳ್ಕೊಂನ್ ವಿಶೆವಾತ್ ರಾವಾಜೆ.. ದೆವಾಕ್ ಜಾಣಾo ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಬರ್ಯಾ

Continue Reading »

जब हम ईश्वर को जानते हैं, और उसके अच्छे चरित्र पर भरोसा करते हैं, तो हम हमेशा अपने अनुरोध ला सकते हैं और इस तथ्य में आराम कर सकते हैं

Continue Reading »

ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು/ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯ

Continue Reading »

Ami Jednam Devank ollkhothanv ani tachea sobhavacher visvas dovortanv, amchean sodanch amchi magnim sakkar koru yetha ani urlelem he ki tacho zobab sodanch boro asta amkam.. Devank vollkotolo ani tacho

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ

Continue Reading »