Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ईश्वर हमारे साथ है और हम में हमेशा – उसके पास पहुंचें ..! मसीह को और अधिक जानना और उसके साथ समय बिताना, उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखने से हमारे

Continue Reading »

ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മിലുണ്ട് – അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക..! ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതും അവനുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അവനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉപരിപ്ലവത (ആഴം) മങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു. വിശ്വാസമാണ് അടുപ്പത്തിന്റെ കാതൽ. നമ്മൾ ഒരാളെ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ

Continue Reading »

దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నాడు మరియు మనలో ఉన్నాడు – ఆయనను చేరుకోండి..! క్రీస్తును ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం మరియు ఆయనతో సమయం గడపడం, ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల మన జీవితాల్లోని మిడిమిడి (నిస్సారత్వం) మసకబారుతుంది. విశ్వాసం సాన్నిహిత్యం

Continue Reading »

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ..! ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ

Continue Reading »

கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார், எப்போதும் நம்மில் இருக்கிறார் – அவரை அடையுங்கள்..! கிறிஸ்துவை அதிகமாக அறிந்து கொள்வதும், அவருடன் நேரத்தை செலவிடுவதும், அவருடன் நெருங்கிய உறவை வைத்திருப்பதும் நம் வாழ்வில் உள்ள மேலோட்டமான தன்மையை (மேலோட்டமாக) மறையச் செய்கிறது. நெருக்கத்தின் இதயத்தில்

Continue Reading »

ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ಇದ್ದಾರೆ – ಆತನನ್ನು ತಲುಪಿ..! ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ನೋಟವು (ಆಳವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳು) ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ದೃಢ ಭರವಸೆಯು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ.

Continue Reading »

देव नेहमी आपल्यासोबत असतो आणि आपल्यात असतो – त्याच्यापर्यंत पोहोचा..! ख्रिस्ताला अधिक जाणून घेणे आणि त्याच्यासोबत वेळ घालवणे, त्याच्याशी घनिष्ठ नातेसंबंध जोडणे यामुळे आपल्या जीवनातील वरवरचा (उथळपणा) कमी होतो. विश्वास

Continue Reading »

Dios está con nosotros y en nosotros SIEMPRE – ¡Alcánzalo por Él..! Llegar a conocer más a Cristo y pasar tiempo con Él, tener una relación íntima con Él hace

Continue Reading »

Day 28

God is with us and in us ALWAYS – Reach for Him..! Getting to know Christ more & spending time with Him, having an intimate relationship with Him causes the

Continue Reading »

El vacío es un llamado de atención para ir a Dios, que es el único, la única fuente que puede convertir el vacío en plenitud, y llenarnos de su plenitud

Continue Reading »

Le vide est un appel éveillé à aller vers Dieu, qui est l’unique Une, l’unique source qui peut transformer le vide en plénitude, et nous remplir de sa plénitude et

Continue Reading »

शून्यता ही ईश्वराकडे जाण्यासाठी एक वेक अप कॉल आहे, जो एकमात्र एकमेव स्त्रोत आहे जो शून्यतेला पूर्णतेत बदलू शकतो आणि आपल्या सभोवतालच्या सर्व गोष्टी रिकाम्या राहिल्या तरीही त्याच्या परिपूर्णतेने आणि

Continue Reading »

ಶೂನ್ಯತೆಯು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ, ಆ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆತನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ

Continue Reading »

خالی پن خدا کے پاس جانے کے لیے ایک جاگنے کی کال ہے، جو واحد ذریعہ ہے جو خالی پن کو مکمل پن میں بدل سکتا ہے، اور ہمیں اپنی

Continue Reading »

ശൂന്യതയെ പൂർണ്ണതയാക്കി മാറ്റാനും അവന്റെ പൂർണ്ണതയാലും അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ നിറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ഏകനായ ദൈവത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഉണർവ് ആഹ്വാനമാണ്, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം ശൂന്യതയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും. അവൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ശൂന്യതകളും നിറയ്ക്കുന്നത് വരെ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ

Continue Reading »

शून्यता ईश्वर के पास जाने के लिए एक आंख खोलने वाली बुलाहट है, जो एकमात्र स्रोत है, जो शून्यता को पूर्णता में बदल सकता है, और हमें अपनी पूर्णता और

Continue Reading »

நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைத்தும் வெறுமையாக இருந்தாலும், வெறுமையை முழுமையாக மாற்றும் ஒரே ஒரு ஆதாரமான கடவுளிடம் செல்லவும், அவருடைய முழுமையினாலும், ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை நிரப்பக்கூடிய ஒரே ஒரு கடவுளிடம் செல்ல வெறுமை ஒரு விழிப்புணர்வாகும். அவர் வந்து உங்கள் வாழ்வில் உள்ள

Continue Reading »

మన చుట్టూ ఉన్నవన్నీ శూన్యంలోనే ఉండిపోయినా, శూన్యాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చగల ఏకైక మూలాధారమైన భగవంతుని వద్దకు వెళ్లడానికి శూన్యత అనేది ఒక మేల్కొలుపు పిలుపు.. ఆయన వచ్చి మీ జీవితంలోని ప్రతి శూన్యతను పూరించే వరకు భగవంతుని మరింత ఎక్కువగా కోరుకోండి..

Continue Reading »