Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ(ನಿಧಿ) ನಾವು ಮಗ್ನರಾದಾಗ ಈ ಜೀವನದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದಾದರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಲೋಕವನ್ನು

Continue Reading »

Day 4

The riches of this life and the cares of this world can hinder maturity in the faith, as we become preoccupied by earthly concerns and treasures rather than God and

Continue Reading »

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ/ಗುರಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ – ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ

Continue Reading »

जर आपल्या आपुलकीची वस्तू स्वतःवर केंद्रित असेल आणि आपण काय जमा करू शकतो, तर आपण पृथ्वीवर खजिना साठवून ठेवू शकतो- ज्यामुळे आपला नाश होईल आणि विश्वासापासून आपण दूर जाऊ. स्वर्गात

Continue Reading »

మన అభిమానం యొక్క వస్తువు మనపై కేంద్రీకృతమై ఉంటే మరియు మనం ఏమి సేకరించగలం, మనం భూమిపై సంపదను నిల్వ చేస్తాము – ఇది మన నాశనానికి దారితీస్తుంది అలాగే విశ్వాసం నుండి దూరమవుతుంది .. స్వర్గంలో లేదా భూమిపై మీరు

Continue Reading »

நம் பாசத்தின் பொருள் நம்மை மையப்படுத்தி நாம் எதைச் சேகரிக்க முடியும் என்றால், நாம் பூமியில் பொக்கிஷங்களை சேமித்து வைப்போம் – இது நம் அழிவை விளைவிக்கும் மற்றும் நம்பிக்கையிலிருந்து விலக்கிவிடும் .. சொர்க்கத்தில் அல்லது பூமியில் உங்கள் பொக்கிஷங்களை எங்கே

Continue Reading »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾವಣೆ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮಿ ಸoಸಾರಾರ್ ದಿರ್ವೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ತಾವ್ – ಜೆo ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಸ್ವಾಟಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾo ಭಾವರ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವರ್ತಾ.. ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ

Continue Reading »

Zor amchim moypasachim vost amcher kedrya asa ani ami kitem ektavpak xoktat, ami sonvsarant gireskai ektai kortolim – jem amchem vaitachem sagatak visvasantlim ami pois zatelim… Tu tujim gireskai kui

Continue Reading »

यदि हमारे स्नेह का विषय स्वयं पर केंद्रित है और हम जो भी जमा कर सकते हैं, तो हम पृथ्वी पर खजाना जमा करेंगे – जिसके परिणामस्वरूप हमारा विनाश होगा

Continue Reading »

ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ – ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ

Continue Reading »

Day 3

If the object of our affection is centered on ourselves and what we can accumulate, we will store up treasures on earth – which will result in our ruin as

Continue Reading »

خدا آپ کو اس طرح حیران کرے گا جو اس پر آپ کے اعتماد کی تشریح کرے گا۔۔۔۔سخت ترین جگہوں پر خداوند آپ کے لئے معجزانہ طور پر ظاہر کرے

Continue Reading »

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ/ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ “ಕೊರತೆ”(ಅಭಾವ) ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯು ದೇವರು ತನ್ನ

Continue Reading »

అతనిపై మీ నమ్మకాన్ని పునర్నిర్వచించే విధంగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాడు ..! కఠినమైన ప్రదేశాలలో, భగవంతుడు మీ కోసం అద్భుతంగా కనిపిస్తాడు మరియు మీ అవసరాన్ని సకాలంలో సరఫరా చేస్తాడు, ఎందుకంటే దేవుడిలో “కోరిక” లేదు .. నా బలహీనత దేవుడు

Continue Reading »

ದೇವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆತ್ ಆಶೆo ಅಚರ್ಯೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ಕೀ ತಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ತಾಚೆರ್ ಪುನರ್‌ವ್ಯಾಖಾನ್ ಜಾತಲೊ..! ಅತ್ಯಂತ್ ಕಷ್ಟಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಅಜಾಪಾoನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾo ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜಾನ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್

Continue Reading »

प्रभु आपको इस प्रकार आश्चर्यचकित करेंगे जो उस पर आपके भरोसे को फिर से परिभाषित करेगा..! सबसे कठिन स्थानों में, प्रभु चमत्कारिक रूप से आपके लिए दिखाई देगा और आपकी

Continue Reading »

ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ..! ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ showੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏਗਾ ਅਤੇ

Continue Reading »

அவர் மீதான உங்கள் நம்பிக்கையை மறுவரையறை செய்யும் வகையில் கடவுள் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துவார் ..! இறுக்கமான இடங்களில், கடவுள் உங்களுக்காக அற்புதமாக காட்சியளிப்பார், மேலும் தேவையை சரியான நேரத்தில் சந்திப்பார், ஏனென்றால் கடவுளில் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை. என் பலவீனம்

Continue Reading »