Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Day 8

A mother’s love is a reflection of GOD’s love..! Our hearts & minds can never erase the love of our mothers, our spiritual mothers & our love for them.. So,

Continue Reading »

Day 7

When GOD prunes people, or a situation out of your life, let Him do what’s best for you because He is a good God and good all the time. He

Continue Reading »

ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ..! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ

Continue Reading »

La taille n’est pas une punition pour un chrétien, c’est une récompense..! Dieu est le vigneron qui taille la vie de tous ceux qui demeurent dans le Christ et porte

Continue Reading »

కత్తిరింపు క్రైస్తవునికి శిక్ష కాదు; అది బహుమానం..! దేవుడు క్రీస్తులో నివసించే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని కత్తిరించే ద్రాక్షతోటవాడు మరియు మనపై తనకున్న ప్రేమ కారణంగా క్రీస్తు ఫలాలను భరించేవాడు. ఆధ్యాత్మిక కత్తిరింపు మనలో ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని నిరోధించే వాటిని తొలగించడం

Continue Reading »

کٹائی ایک مسیحی کے لیے سزا نہیں ہے۔ یہ ایک انعام ہے..! خُدا انگور کا باغبان ہے جو ہر اس شخص کی زندگی کو کاٹتا ہے جو مسیح میں رہتا

Continue Reading »

അരിവാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ശിക്ഷയല്ല; അതൊരു പ്രതിഫലമാണ്..! ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം വെട്ടിമാറ്റുകയും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടക്കാരനാണ് ദൈവം. നമ്മിൽ ആത്മീയ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെന്തും നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ അരിവാൾ ആത്മീയ

Continue Reading »

छंटाई एक ईसाई के लिए सजा नहीं है; इनाम है..! ईश्वर एक दाख की बारी है जो हर किसी के जीवन को छांटता है जो मसीह में रहता है और

Continue Reading »

ಸವರಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ..! ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಸವರಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟಗಾರನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ.. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸವರಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ

Continue Reading »

La poda no es un castigo para un cristiano; es una recompensa..! Dios es el viñador que poda la vida de todo aquel que permanece en Cristo y da el

Continue Reading »

छाटणी ही ख्रिश्चनांसाठी शिक्षा नाही; ते बक्षीस आहे..! देव हा द्राक्षांचा वेल आहे जो ख्रिस्तामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनाची छाटणी करतो आणि आपल्यावर असलेल्या त्याच्या प्रेमामुळे ख्रिस्ताचे फळ देतो. अध्यात्मिक छाटणी

Continue Reading »

Day 6

Pruning is not a punishment for a Christian; it is a reward..! God is the vinedresser who prunes the life of everyone who abides in Christ & bears the fruit

Continue Reading »

विश्वासियों के रूप में, यीशु हमारे आत्मिक विकास की तुलना दाखलता के पौधे से करते हैं। आध्यात्मिक फल देने के लिए (गलतियों 5:19-23) और उस उद्देश्य पर चलो जो परमेश्वर

Continue Reading »

विश्वासणारे म्हणून, येशू आपल्या आध्यात्मिक वाढीची तुलना द्राक्षवेलीच्या रोपाशी करतो. अध्यात्मिक फळ धारण करण्यासाठी (गॅल 5:19-23) आणि देवाने तुमच्यासाठी ठेवलेल्या उद्देशानुसार चालण्यासाठी, तुमची छाटणी करावी लागेल. माळी जसा वनस्पतींकडे झुकतो,

Continue Reading »

വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ, യേശു നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ ഒരു മുന്തിരി ചെടിയുടെ വളർച്ചയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും (ഗലാ. 5:19-23) ദൈവം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ നടക്കുന്നതിനും, നിങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തോട്ടക്കാരൻ ചെടികളെ വളർത്തുന്നത് പോലെ, ദൈവം

Continue Reading »

En tant que croyants, Jésus compare notre croissance spirituelle à celle d’un plant de vigne. Pour porter du fruit spirituel (Ga 5:19-23) et marcher dans le but que Dieu a

Continue Reading »

విశ్వాసులుగా, యేసు మన ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని ద్రాక్ష మొక్కతో పోల్చాడు. ఆధ్యాత్మిక ఫలాలను పొందేందుకు (గల 5:19-23) మరియు దేవుడు మీ కోసం కలిగి ఉన్న ఉద్దేశ్యంలో నడవడానికి, మీరు కత్తిరించబడాలి. తోటమాలి మొక్కలకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా, దేవుడు మీ పెరుగుదలను

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ, ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲು (ಗಲಾತ್ಯ 5:19-23) ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ನೀವು ಸವರಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ತೋಟಗಾರನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುವಂತೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

Continue Reading »