Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ஒரு திருப்புமுனையான பிரார்த்தனையின் முடிவு, அவிசுவாசிகள் கவனிக்கத் தொடங்கி, கடவுள் உங்கள் போர்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவதைப் பார்க்கும்போது நீங்கள் கடவுளை அதிகம் வணங்க விரும்புகிறீர்கள் – நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினால், கடவுள் கௌரவிக்கப்பட்டு மகிமைப்படுகிறார் ..! நீங்கள் உங்கள் கவலையை வணக்கமாக மாற்றும்போது

Continue Reading »

Ek avchit magnneacho porinam oso zata ki onbhavathi pollovpak survat korta ani tu Devachi vakanni korpak choduch itsha korta kiteak tu polleta ki koso Dev tujim zuza besavani bodolta –

Continue Reading »

ਇੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ

Continue Reading »

ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ; ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು/ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ – ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

Continue Reading »

ایک کامی رش کہ کافر دیکھنا وع ہ ا یک دعا کا نتیجہ یہ کر دی ت ہ ی اور آپ خدا یک زییادہ عبادت کرنا چاہت ہ ی جیسا

Continue Reading »

एक सफल प्रार्थना का परिणाम यह है कि अविश्वासियों को ध्यान आप की तरफ आकृष्ट हो जाता है और आप परमेश्वर की आराधना करने की इच्छा रखते हैं जब आप

Continue Reading »

Day 16

The result of a breakthrough prayer is that unbelievers start noticing and you desire to worship GOD more as you see how GOD turns your battles into blessings – you

Continue Reading »

دعا اور تعر یف کو زبان/ بوےل ہ !..خدا ےک کچھ جان واےل عقیدے م ی شامل کیا جاتا کرن ےک بعد اس کا شکر ادا ض کرن م ی

Continue Reading »

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಯು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ/ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು/ತಿರುವನ್ನು

Continue Reading »

Magnem ani vakhani zaun asa ucharpacho bhavarth…! Devan tuje khatir kitem kelia upranth taka dhinvasunk chod bhavarthachi goroz na, punn, tu koxem Devank tuzo bhavarth dhakovun ditha ki toh tuje

Continue Reading »

பிரார்த்தனையும் புகழும் வாய்மொழி நம்பிக்கை ..! அவர் ஏதாவது செய்த பிறகு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்வதற்கு அதிக நம்பிக்கை தேவையில்லை, இருப்பினும், அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்துவார் என்று நீங்கள் எப்படி கடவுளிடம் காட்டுகிறீர்கள் என்பது அவருக்கு முன்கூட்டியே

Continue Reading »

प्रार्थना और स्तुति मौखिक / बोली जाने वाली विश्वास है..! कुछ करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देने में ज्यादा विश्वास नहीं होता है, हालांकि, आप ईश्वरको कैसे दिखाते हैं

Continue Reading »

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜ਼ਬਾਨੀ/ਬੋਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ..! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ

Continue Reading »

దేవుడు మీ కోసం చేసిన గొప్ప పనులను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవడం మంచిది, అయితే, నిన్నటి విజయాలతో మీరు జీవించాలని దేవుడు కోరుకోడు .. దేవుడు ప్రతిరోజూ మీకు కొత్త సాక్ష్యాలను మరియు కొత్త (తాజా) విజయాలు ఇస్తాడు, తద్వారా అతను మీ

Continue Reading »

ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്ത മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ഇന്നലെ കണ്ടവിജയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അടയാളങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ വിജയങ്ങളും നൽകുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്നും നിങ്ങളെ പേര്

Continue Reading »

Day 15

Prayer and praise are verbalized/spoken faith..! It does not take much faith to thank God after He has done something, however, how you show God you have faith that He

Continue Reading »

ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ.. ತರೀಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಜಿಯೆoವ್ಚೆ ದೇವ್ ಆಶೆನಾ… ತೊ ತುಮ್ಕಾo ನವಿo ರುಜ್ವಾತ್, ಆನಿ ನವೆಂ ಜಯ್ತ್ ಸದಾಂಚ್ ದಿತಾ, ತಷೆ

Continue Reading »

परमेश्वर ने आपके लिए जो महान कार्य किए हैं, उन्हें हमेशा याद रखना अच्छा है, हालाँकि, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कल की जीत से दूर रहें•••• वह आपको हर

Continue Reading »