Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸರಾಗದ ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ವಕ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸೂತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೊಗ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊರೆ ಸುಗಮ. ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದುವೊ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರ ಒಳಿತಿನ ತಕ್ಷಣದ ಸಿಡಿತಗಳಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿರುವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಹನಿಯಲ್ಲ. ಅದು ತೊರೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ನೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ನೆರೆ. ಜ್ಞಾನದ ನೆರೆ. ಸಹಾಯದ

Continue Reading »

Day 19

FAITH DECLARATIONS I DECLARE there is an anointing of ease on my life. God is ever before me, He has made crooked places straight. His yoke is easy and His

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅತಾo ಉತ್ರವನ್ಯೋ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್  ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಅಚಾನಕ್ ದೆವಾಚಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಸ್ಫೋಟ್, ಥೆoಬೋ ನ್ಹoಯ್ , ವ್ಹಾಳೊ ನ್ಹoಯ್ , ಬಗರ್ ದೆವಾಚಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರವಾಹ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಪ್ರವಾಹ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಪ್ರವಾಹ್ ,

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರ ಒಳಿತಿನ ತಕ್ಷಣದ ಸಿಡಿತಗಳಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿರುವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಹನಿಯಲ್ಲ. ಅದು ತೊರೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ನೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ನೆರೆ. ಜ್ಞಾನದ ನೆರೆ. ಸಹಾಯದ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में सफलता यहां और अभी है, ईश्वर की अच्छाई

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் முன்னேற்றங்களை அறிவிக்கிறேன், இப்போது என் வாழ்க்கையில், கடவுளின் நற்குணத்தின் திடீர் வெளிப்பாடுகள். ஒரு துளி போல அல்ல, நீரோடை போலவும் அல்ல, ஆனால் கடவுளின் சக்தியின் வெள்ளம். குணப்படுத்தும் வெள்ளம். ஞானத்தின் வெள்ளம். ஆதரவின் வெள்ளம். *

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki mhojem jivit achkit, avchituch Devachea boreponnacho umalo mhojea jivitacher aila. Thembea thembeani nhoi. Zhori bhaxen nhoi. Punn Devachea podvecho vhal vhavta. Pekovnecho vhal. Gineanacho

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी येथे प्रगती जाहीर करतो आणि आता माझ्या आयुष्यात, देवाच्या चांगुलपणाचा अचानक स्फोट झाला. एक चाल नाही. प्रवाह नाही. पण देवाच्या शक्तीचा पूर. उपचारांचा पूर. शहाणपणाचा पूर. अनुकूलतेचा

Continue Reading »

വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ദൈവത്തിന്റെ അതിശക്തമായ നന്മയുടെ പ്രവാഹം ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു തുള്ളി പോലെയോ. ഒരു ചെറിയ ഉറവ പോലെയോ അല്ല, മറിച്ച് ദൈവവീക നന്മയുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ. രോഗശാന്തിയുടെ ഒരു പ്രവാഹം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രവാഹം. അനുകൂലതയുടെ

Continue Reading »

Day 18

FAITH DECLARATIONS I DECLARE breakthroughs are here and now in my life; sudden bursts of God’s goodness. Not a trickle. Not a stream. But a flood of God’s power. A

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் என் நம்பிக்கைக்குப் பின்னால் செயல்களை வைக்கிறேன். * கடவுள் என் இதயத்தில் வைத்ததை நோக்கி தைரியமான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதன் மூலம் நான் என் நம்பிக்கையை நிரூபிக்கிறேன்.* என் நம்பிக்கை காணப்படுகிறது. கடவுள் என் நம்பிக்கையைப் பார்க்கிறார். அவர்

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी घोषित करतो की मी विशेष, विलक्षण आणि अलौकिक आहे. मी जाहीर करतो की मी माझे कर्म श्रद्धेच्या मागे ठेवले आहे. देवाने माझ्या हृदयात काहीतरी ठेवले आहे. त्याच्या

Continue Reading »

വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ധീരമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ വിശ്വാസം കാണുന്നു. എന്റെ നിത്യതക്കായി അവൻ തന്റെ അത്ഭുതകരമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതാണ്

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्म को विश्वास के पीछे रखता हूं। ईश्वर ने

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಕಡೆಗೇ ಸಾಗಲು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ . ನನ್ನ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki hanv mhojea bhavartha fatlean mhojim kama korta. Hanv mhojo bhavart dakoita, spaxt cholta jem pavllani Devan kitem gallam mhojem kallzant. Mhojo bhavart disti podta.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹುಜಾ ಕಳ್ಝತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದ್ರಡ್ ಮೆಟಾo ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹುಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹುಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೇವ್ ಮ್ಹುಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಪೊಳೆತ.  ತೊ

Continue Reading »