Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

विश्वास की घोषणा — मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि ईश्वर सब कुछ एक साथ मेरे भले के लिए काम

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் என் நன்மைக்காக கடவுள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகச் செய்கிறார் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். அவர் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார். எனக்கு இப்போது புரியாத விஷயங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் அதற்காக கவலைப்படவில்லை. எல்லா பகுதிகளும் இன்னும்

Continue Reading »

Day 29

FAITH DECLARATIONS I DECLARE God is working all things together for my good. He has a master plan for my life. There may be things I don’t understand right now

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ದೇವ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆತ್ ಸಂಯ್ಭಾ ವರ್ತ್ಯೋ ಸoಗ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಸoಗ್ತಿ ಆಶೆತಾo ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾo. ಹಾಂವ್ ದೇವಾಲಾಗಿo ಮ್ಹುಜಾ ಕಾಲ್ಜಾoತ್ ಗುಡಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲಿ ಸಪ್ನಾ

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் கடவுள் என் வாழ்க்கையில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்களைச் செய்கிறார் என்பதை நான் உணர்கிறேன்.* நான் தைரியமாக ஜெபிக்கிறேன், பெரியதை எதிர்பார்க்கிறேன், பெரியதை நம்புகிறேன்.* என் இதயத்தில் ஆழமாக இருக்கும் அந்த மறைக்கப்பட்ட கனவுகளை கடவுள் நிறைவேற்றுகிறார். சில வாக்குறுதிகள்

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgoth korta, Dev mhojea jivitant vodlim vodlim khunna korta. Hanv kalzivont mangnem korta ani vodle axeta ani vodlo bhavarth dovorta. Hanv bhieunchi na ani uchambol zavchi na

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे जीवन में अलौकिक चीजें करते हैं। मैं साहसिक प्रार्थना

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എനിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും ഞാൻ സജ്ജനാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും എല്ലാ പരിമിതികളും എന്നിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവനാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ

Continue Reading »

Day 28

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God does supernatural things in my life. I pray bold prayers and expect big and believe big. God brings to pass those hidden dreams that

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे जीवन में अलौकिक चीजें करते हैं। मैं साहसिक प्रार्थना

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் கடவுள் எனக்காக திட்டமிட்டுள்ள ஒவ்வொரு நல்ல வேலைக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன். பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரால் நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அதிகாரம் பெற்றுள்ளேன். ஒவ்வொரு அடிமைத்தனமும், ஒவ்வொரு வரம்புகளும் என்னிடமிருந்து உடைக்கப்படுகின்றன. நான் கடவுளால் பிறந்தேன், எனவே, நான் உலகை

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ರಚ್ನಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪದ್ವೆನ್ ಭರ್ಲಾ ಆನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಂಧಡ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡುನ್ ಘೇಲಾ. ಹೊ ಮ್ಹುಜೊ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgota ki hanv sogllea borea kama kathir toiar asa jem Devan mhojem passot yevjila. Mhaka sonvsarachea rochnaran makla ani xokten borlha. Soglleo sankleo, soglleo moriada, modun pois

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತಿಯೂ ನನ್ನಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,

Continue Reading »

Day 27

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed and empowered by the Creator of the universe. Every bondage, every

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ഭയത്തെക്കാൾ വിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ശരിയായതു എന്താകുന്നു എന്നും, നല്ലത് എന്തെന്നും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭയക്കുവാനും ഭാരപ്പെടുവാനും അല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു, . ഭയത്തിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ

Continue Reading »