Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے خدا کے منصوبے بہت اچھے ہیں۔ وہ میرے قدموں کی ہدایت کرتا ہے۔ اگرچہ میں ہمیشہ یہ نہیں

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, મારા જીવન માટે પ્રભુની યોજનાઓ મહાન છે. તેઓ મારી ચાલનું નિર્દેશન કરે છે. હું જાણું છું કે, મારી પરિસ્થિતિ પ્રભુ માટે આશ્ચર્યજનક નથી,

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी जाहीर करतो की माझ्या जीवनासाठी देवाच्या योजना महान आहेत. तो माझी पावले निर्देशित करतो. जरी मला नेहमीच कसे समजत नाही, मला माहित आहे की माझी परिस्थिती देवाला

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgott korta ki Deva lagim mhojea jivitak vodlim ievzonn asa. To mhojim pavla nitt choloita. Zaitem pavtim mhaka somzona he koxem zata tem, hanv zana mhoji poristiti

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் என் வாழ்க்கைக்கான கடவுளின் திட்டங்கள் சிறந்தவை என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன். அவர் என் நடைகளை வழிநடத்துகிறார். எப்படி என்பதை நான் எப்போதும் புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும், என் நிலைமை கடவுளுக்கு ஆச்சரியமாக இல்லை என்பது எனக்குத் தெரியும். எனக்கு சாதகமாக

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവൻ എന്റെ ചുവടുകളെ നയിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല എങ്കിലും, എന്റെ സാഹചര്യം ദൈവത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൻെറ എല്ലാ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन के लिए ईश्वर की योजनाएँ महान हैं।वह मेरे कदमों

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹುಜೆ ಥೈ ವರ್ತೆo ಯೋಜನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟ್ ವರ್ತ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೇ ಕಶೆo ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ , ಮ್ಹುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆವಾಕ್ ನವಾಲ್ ನ್ಹoಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹಕಾ

Continue Reading »

Day 7

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God’s plans for my life are great. He directs my steps. Even though I may not always understand how, I know my situation is not

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOTTA daiz bavartachem mhojea jivitacher. Hanv porgotta ki hanv samballun dovorta bessava fudarachea pinddkeche pinddkek. Mhojem jivit vinchun kaddla vodhponan ani nitoll ontoskonnan. Kiteak hanv ekdom sarkinch

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ದಾಯ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹುಜೆ ಜೀವನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾಯ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್‌ಪಣಾಚೊ ಗುರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಿಸವ್ನ್ ಕರ್ತಾ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं अपने जीवन पर विश्वास की विरासत की घोषण करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭാവിതലമുറയ്ക്കായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ സുക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു . എന്റെ ജീവിതം മികവും സമഗ്രതയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്റെ

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் என் வாழ்க்கையின் மீது நம்பிக்கையின் பாரம்பரியத்தை நான் அறிவிக்கிறேன். வருங்கால சந்ததியினருக்காக ஆசீர்வாதங்களைச் சேமித்து வைக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். எனது வாழ்க்கை சிறப்பானதாலும், நேர்மையாலும் குறிக்கப்படுகிறது. நான் சரியான தேர்வுகள் செய்வதாலும், நம்பிக்கையின் படிகளை எடுப்பதாலும், மற்றவர்கள் என்னைப்

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اپنی زندگی پر ایمان کی میراث کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے برکتیں جمع کرتا ہوں۔ میری

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी माझ्या आयुष्यावरील विश्वासाचा वारसा घोषित करतो. मी घोषित करतो की मी भावी पिढ्यांसाठी आशीर्वाद साठवतो. माझे जीवन उत्कृष्टता आणि सचोटीने चिन्हांकित आहे. कारण मी योग्य निवडी करत

Continue Reading »