Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, પ્રભુ મારા જીવનમાં અલૌકિક કામ કરે છે. હું હિંમતભેર પ્રાર્થના કરું છું, અને મોટી અપેક્ષા રાખું છું અને મોટો વિશ્વાસ કરું છું. પ્રભુ

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் கடவுள் என் வாழ்க்கையில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களைச் செய்கிறார் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன்.நான் தைரியமாக ஜெபிக்கிறேன், பெரியதை எதிர்பார்க்கிறேன், பெரியதாக நம்புகிறேன் சில வாக்குறுதிகள் நடக்கவில்லை என்றால், நான் விரக்தியடைந்து விட்டுக்கொடுக்க மாட்டேன். கடவுள் எப்பொழுதும் தன்னை வலிமையாகக்

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी जाहीर करतो की देव माझ्या आयुष्यात अलौकिक गोष्टी करतो. मी धैर्याने प्रार्थना करतो आणि मोठ्या अपेक्षा करतो आणि मोठा विश्वास ठेवतो. माझ्या अंतःकरणात असलेली लपलेली स्वप्ने देव

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവം നിറവേറ്റുന്നു. ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ലാ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا میری زندگی میں مافوق الفطرت چیزیں کرتا ہے۔میں دلیرانہ دعائیں مانگتا ہوں اور بڑی امید رکھتا ہوں اور بڑا یقین رکھتا

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ದೇವ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆತ್ ಸಂಯ್ಭಾ ವರ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ . ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾo. ಹಾಂವ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు దేవుడు నా జీవితంలో అతీంద్రియమైన పనులను చేస్తాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను.నేను ధైర్యంగా ప్రార్థనలు ప్రార్థిస్తాను మరియు పెద్దవిగా ఆశిస్తున్నాను మరియు పెద్దవిగా నమ్ముతాను. దేవుడు నా హృదయంలో లోతుగా ఉన్న ఆ దాగి ఉన్న కలలను నెరవేరుస్తాడు. కొన్ని

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgoth korta, Dev mhojea jivitant vodlim vodlim khunna korta. Hanv kalzivont mangnem korta ani vodle axeta ani vodlo bhavarth dovorta. Hanv bhieunchi na ani uchambol zavchi na

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que Dios hace cosas sobrenaturales en mi vida. Oro con oraciones audaces, creo y espero en grande. Dios trae a la realización esos sueños ocultos

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que Dieu fait des choses surnaturelles dans ma vie. Je prie des prières audacieuses et j’attends de grandes choses, je crois grand. Dieu réalise ces

Continue Reading »

Day 28

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God does supernatural things in my life.I pray bold prayers and expect big and believe big. God brings to pass those hidden dreams that are

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું મારા જીવનમાં પ્રભુની અલૌકિક કૃપા જાહેર કરું છું, જે મેં મારી જાતે નહિ, પણ પ્રભુએ મારા માટે વર્ષાવી છે. ખ્રિસ્ત ઈસુમાં અલૌકિક તકો, ઉપચાર, નવજીવન અને સફળતા

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO el favor sobrenatural de Dios sobre mi vida. Lo que no pude hacer que sucediera por mi cuenta, Dios ha hecho que suceda por mí.

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் என் வாழ்க்கையில் கடவுளின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தயவை நான் அறிவிக்கிறேன். என்னால் சொந்தமாக நடக்க முடியாததை, கடவுள் எனக்காகச் செய்திருக்கிறார். இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாய்ப்புகள், குணப்படுத்துதல், மறுசீரமைப்பு மற்றும் முன்னேற்றங்கள் ஆகியவை கிறிஸ்து இயேசுவில் எனது பரம்பரையில். நான்

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അമാനുഷിക പ്രീതിയെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എനിക്ക് സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം എനിക്കായി സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അമാനുഷികമായ അവസരങ്ങൾ, രോഗശാന്തി, പുനർസ്ഥാപനം, മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള എന്റെ അവകാശം. ഞാൻ ശക്തനും ആരോഗ്യവാനും

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं अपने जीवन पर ईश्वर की अलौकिक कृपा की घोषणा करता हूं। जो मैं अपने दम

Continue Reading »