Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

Day 16

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I live as a healer I am sensitive to the needs of those around me. I lift the fallen, restore the broken, and encourage the

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, લોકોને આશીર્વાદ આપવા માટે, હું મારા શબ્દોનો ઉપયોગ કરું છું. હું મારા પરિવાર, મિત્રો અને પ્રિયજનોને કૃપા અને વિજયની વાત કરું છું. હું

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी जाहीर करतो की मी लोकांना आशीर्वाद देण्यासाठी माझे शब्द वापरतो. मी माझ्या कुटुंबावर, मित्रांवर आणि प्रियजनांवर अनुकूल आणि विजय बोलतो. मी त्यांच्या महानतेचे बीज त्यांना सांगून मदत

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മദ്ധ്യേ ഞാൻ പ്രീതിയോടും, വാത്സല്യത്തോടും വിജയവും സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ക്ഷൈവശമാക്കുവാൻ ഞാൻ സഹായിക്കയും “ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి నా మాటలను ఉపయోగిస్తాను. నేను నా కుటుంబం, స్నేహితులు మరియు ప్రియమైనవారిపై అనుకూలంగా ( అనుగ్రహించు ) మరియు విజయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను వారికి చెప్పడం ద్వారా వారి గొప్పతనాన్ని గుర్తించడానికి సహాయం

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मै घोषणा करता हूं कि मेरे पास अच्छे विचारों से भरा हुआ दिमाग है, पराजय के

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் தோல்வியின் எண்ணங்கள் அல்ல, நல்ல எண்ணங்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு நல்ல மனம் என்னிடம் உள்ளது என்று நான் அறிவிக்கிறேன். விசுவாசத்தால், நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டேன். நான் பொருத்தப்பட்டவன். நான் அதிகாரம் பெற்றேன். என் எண்ணங்கள்

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv PORGOT korta ki borea chitnanim bhorlele xantichem mon mhaka asa, mhaka nirfolachi chitnam ienant. Bhavarthan, hanv hushar asa. Hanv maklolo. Hanv boro sojla. Hanv samarth asa. Mhoji

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರೆತು ಸೋಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ,ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک مضبوط ذہن ہے جو اچھے خیالات سے بھرا ہوا ہے، شکست کے خیالات سے نہیں۔ایمان کی طرف سے، میں

Continue Reading »

Day 15

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I have a sound mind filled with good thoughts, not thoughts of defeat. By faith, I am well able. I am anointed. I am equipped.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹುಜಿ ಉತ್ರಾo ಲೊಕಾoಕ್ ಬೆಸವಾo ದಿoವ್ಣ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹುಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ , ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಉಲೈತಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಬಿಯೊ ಬೈರ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਿੱਤ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgott korta ki hanv mhojim uthra lokank bhesanvanim borunk upkarta. Mhojea familicher, ixttancher and mhojea chod moggacheacher hanv boreponn ani sutka uloita. Hanv tanche mhothvache bhim (seed)

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರೆತು ಸೋಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ,ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کا استعمال لوگوں کو برکت دینے کے لئے کرتا ہوں۔میں اپنے خاندان، دوستوں اور پیاروں پر احسان اور فتح

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் மக்களை ஆசீர்வதிக்க நான் என் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் எனது குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்கள் மீது ஆதரவாகவும் வெற்றியையும் பேசுகிறேன். அவர்களுடைய மகத்துவத்தின் விதைகளைச் சொல்ல நான் உதவுகிறேன் “நான் உன்னைப் பற்றி பெருமைப்படுகிறேன்.

Continue Reading »