Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

நம்பிக்கை விதிகள் நான் என் வாழ்க்கையில் அபிஷேகத்தினால் எளிதாக காரியங்களை செய்வதாக அறிவிக்கிறேன். கடவுள் எனக்கு முன்னால் இருக்கிறார், அவர் வளைந்த இடங்களை நேராக செய்தார். அவருடைய நுகம் எளிதானது மற்றும் அவருடைய சுமை லேசானது. நான் போராடவில்லை. கடினமாக இருந்தவை

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅತಾo ಉತ್ರವನ್ಯೋ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಅಚಾನಕ್ ದೆವಾಚಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಸ್ಫೋಟ್, ಥೆoಬೋ ನ್ಹoಯ್ , ವ್ಹಾಳೊ ನ್ಹoಯ್ , ಬಗರ್ ದೆವಾಚಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರವಾಹ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಪ್ರವಾಹ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಪ್ರವಾಹ್ ,

Continue Reading »

Day 19

FAITH DECLARATIONS I DECLARE there is an anointing of ease on my life. God is ever before me, He has made crooked places straight. His yoke is easy and His

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಕಡೆಗೇ ಸಾಗಲು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ . ನನ್ನ

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी येथे प्रगती घोषित करतो आणि आता माझ्या आयुष्यात, देवाच्या चांगुलपणाचा अचानक स्फोट झाला. ही एक चाल नाही . प्रवाह नाही. पण देवाच्या शक्तीचा पूर. उपचारांचा पूर. शहाणपणाचा

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను పురోగతులను ప్రకటించాను ఇక్కడ మరియు ఇప్పుడు నా జీవితంలో, దేవుని మంచితనం యొక్క హటాత్తుగా పగలుట. ఒక చిక్కు కాదు. ప్రవాహం కాదు. కానీ దేవుని శక్తి యొక్క వరద. వైద్యం యొక్క వరద. జ్ఞానం యొక్క

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા અહીં હું પ્રગતિ જાહેર કરું છું અને હવે મારા જીવનમાં, પ્રભુની ભલાઈનો અચાનક વિસ્ફોટ થયો છે. એક નાની ધાર નhI, ઝરણુ નhI, પરંતુ પ્રભુની શક્તિn>u પૂર. સાજાપણાનું પૂર.

Continue Reading »

ایمان کا اعلان میں اعلان کرتا ہوں کامیابیاں یہاں ہیں اور اب میری زندگی میں ، اچانک خدا کی بھلائی پھٹ گئی۔ چال نہیں۔ ندی نہیں۔ لیکن خدا کی قدرت

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் முன்னேற்றங்களை அறிவிக்கிறேன், இப்போது என் வாழ்க்கையில், கடவுளின் நற்குணத்தின் திடீர் வெளிப்பாடுகள். ஒரு துளி அல்ல, நீரோடை போன்றும் அல்ல, ஆனால் கடவுளின் சக்தியின் வெள்ளம். குணப்படுத்தும் வெள்ளம், ஞானத்தின் வெள்ளம். ஆதரவின் வெள்ளம். * நான்

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki mhojem jivit achkit, avchituch Devachea boreponnacho umalo mhojea jivitacher aila. Thembea thembeani nhoi. Zhori bhaxen nhoi. Punn Devachea podvecho vhal vhavta. Pekovnecho vhal. Gineanacho

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ।ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में सफलता यहां और अभी है, ईश्वर की अच्छाई

Continue Reading »

Day 18

FAITH DECLARATIONS I DECLARE breakthroughs are here and now in my life; sudden bursts of God’s goodness. Not a trickle. Not a stream. But a flood of God’s power. A

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।* ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੈਂ

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ധീരമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ വിശ്വാസം കാണുന്നു. എന്റെ നിത്യതക്കായി അവൻ തന്റെ അത്ഭുതകരമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതാണ്

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను నా విశ్వాసం వెనుక ఆచరణలు (చర్యలను) ప్రకటించాను. * దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన దాని వైపు సాగడానికి ధైర్యంగా అడుగులు వేయడం ద్వారా నేను నా విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాను.* నా విశ్వాసం కనిపిస్తుంది. దేవుడు నా

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्म को विश्वास के पीछे रखता हूं। ईश्वर ने

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, હું મારા વિશ્વાસ પાછળ ક્રિયાઓ મુકું છું. ઈશ્વરે મારા હૃદયમાં જે મૂક્યું છે, તે તરફ આગળ વધવા માટે હું હિંમતભર્યા પગલાં લઈને મારી

Continue Reading »