Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

Day 29

FAITH DECLARATIONS I DECLARE God is working all things together for my good. He has a master plan for my life. There may be things I don’t understand right now

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் கடவுள் என் வாழ்க்கையில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களைச் செய்கிறார் என்பதை நான் அறிவிக்கிறேன்.* நான் தைரியமாக ஜெபிக்கிறேன், பெரியதை எதிர்பார்க்கிறேன், பெரியதை நம்புகிறேன்.* என் இதயத்தில் ஆழமாக இருக்கும் அந்த மறைந்த கனவுகளை கடவுள் நிறைவேற்றுகிறார். சில வாக்குறுதிகளை

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे जीवन में अलौकिक चीजें करते हैं। मैं निर्भीकता से

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgoth korta, Dev mhojea jivitant vodlim vodlim khunna korta. Hanv kalzivont mangnem korta ani vodle axeta ani vodlo bhavarth dovorta. Hanv bhieunchi na ani uchambol zavchi na

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు దేవుడు నా జీవితంలో మానవాతీతమైన (అతీంద్రియమైన) (అద్భుతమైన) పనులు చేస్తాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను.నేను ధైర్యంగా ప్రార్థిస్తాను మరియు పెద్దగా ఆశిస్తున్నాను మరియు పెద్దగా నమ్ముతాను. దేవుడు నా హృదయంలో లోతుగా ఉన్న ఆ దాగి ఉన్న కలలను నెరవేరుస్తాడు.

Continue Reading »

Day 28

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God does supernatural things in my life. I pray bold prayers and expect big and believe big. God brings to pass those hidden dreams that

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు దేవుడు నా కోసం ప్లాన్ చేసిన ప్రతి మంచి పనికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను విశ్వం యొక్క సృష్టికర్తచే అభిషేకించబడ్డాను మరియు అధికారం పొందాను. ప్రతి బంధం, ప్రతి పరిమితి, నా నుండి విరిగిపోతోంది.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ರಚ್ನಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪದ್ವೆನ್ ಭರ್ಲಾ ಆನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಂಧಡ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡುನ್ ಘೇಲಾ. ಹೊ ಮ್ಹುಜೊ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgota ki hanv sogllea borea kama kathir toiar asa jem Devan mhojem passot yevjila. Mhaka sonvsarachea rochnaran makla ani xokten borlha. Soglleo sankleo, soglleo moriada, modun pois

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತಿಯೂ ನನ್ನಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर उस अच्छे काम के लिए तैयार हूं जिसे ईश्वर

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் கடவுள் எனக்காக திட்டமிட்டுள்ள ஒவ்வொரு நல்ல வேலைக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன். நான் பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அதிகாரம் பெற்றேன். ஒவ்வொரு அடிமைத்தனமும், ஒவ்வொரு வரம்புகளும் என்னிடமிருந்து உடைக்கப்படுகின்றன. நான் கடவுளால் பிறந்தேன், எனவே, நான் உலகை

Continue Reading »

Day 27

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed and empowered by the Creator of the universe. Every bondage, every

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను భయం కంటే విశ్వాసాన్ని ఎంచుకుంటానని ప్రకటిస్తున్నాను. నా పరిస్థితిలో ఏది అనుకూలమైనది మరియు ఏది మంచిదో నేను ధ్యానిస్తాను. నేను నా శక్తిని ఉపయోగిస్తాను, ఆందోళన చెందడానికి కాదు, విశ్వసించడానికి. భయానికి నా జీవితంలో భాగం లేదు.

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಭಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgota ki hanv mhojem biranticher bhavart vichun kadta. Hanv kitem borem tem chintam ani kitem borem tem mhojea poristitik. Hanv mhojem boll chintest zaupak vaprina, punn sotmanpak.

Continue Reading »