Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ഒരു സംഘടന നിർമ്മാതാവാകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവയിലെ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞാൻ തേടുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, അവയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു,

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം വിജയകരമായി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു വിജയിയുടെ ഘടന ഉണ്ട്. ഞാൻ ദൈവിക പ്രീതിയുടെ കിരീടം ധരിക്കുന്നു. എന്റെ സിരകളിലൂടെ രാജകീയ രക്തം ഒഴുകുന്നു. യഹോവ എന്നെ വാലല്ല, തല ആക്കും,

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను విజయవంతంగా జీవిస్తున్నానని ప్రకటిస్తున్నాను. నేను దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డాను. నా దగ్గర విజేత DNA ( కణములోని అనువంశిక పదార్థము ) ఉంది. అనుగ్రహించు కిరీటాన్ని నేను ధరించాను. రాజసంబంధమైన రక్తం నా నరాలు ద్వారా ప్రవహిస్తుంది.

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं लोगों का निर्माण करता हूं। मैं दूसरों को उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک لوگوں کا معمار ہوں۔ میں دوسروں کو ان میں بہترین لانے اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں ان

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಹೊರ ತರುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜಯದ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv lokak voir kadpi. Hanv dusreak dhir divpak boro vell polleun ravta tanchem borem gunn bair kadpak ani tankam adar korpak tanchim sopna folladik

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, હું લોકોને ઘડતર આપનાર છું. હું અન્ય લોકોને તેમનામાંથી શ્રેષ્ઠ લાવવા, પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમના સપના પૂરા કરવા સહાયક તરીકે તકો શોધી રહ્યો

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

Continue Reading »

Day 23

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am a people builder. I look for opportunities to encourage others to bring out the best in them and to help them accomplish their dreams.

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் வெற்றிகரமாக வாழ்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் கடவுளின் உருவத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளேன். ஒரு வெற்றியாளரின் மரபனு என்னிடம் உள்ளது. நான் ஆதரவின் கிரீடத்தை அணிந்திருக்கிறேன். பரிசுத்த இரத்தம் என் நரம்புகள் வழியாக பாய்கிறது. *நான் தலை, ஒருபோதும் வாலாவதில்லை

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी जाहीर करतो की मी विजयीपणे जगतो. मी देवाच्या प्रतिमेत तयार आहे. माझ्याकडे विजेत्याचा डीएनए आहे. मी अनुकूलतेचा मुकुट घातला आहे. माझ्या शिरामधून शाही रक्त वाहते. मी डोके

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, હું વિજયવંત છું. હું પ્રભુની પ્રતિમૂર્તિમાં સર્જાયો છું. મારી પાસે જીતનો ડીએનએ છે. મેં કૃપાનો તાજ પહેર્યો છે. મારી નસોમાંથી રાજવી લોહી વહે

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv zoitan jieta. Devan Aplea sarkeacho mhaka rochla. Zoit melpacho DNA mhoje bhitor asa. Hanven favoracho mukut ghatla. Shahi (royal) rogot mhojea xireani gholta.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚಾ ಸರ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ರಚ್ಲಾ. ಮ್ಹುಜಾ ಕಡೆ ಜಯ್ತಾಚೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆದಾರಾಚೊ ಕಿರೀಟ್ ನೆಸ್ತಾ. ಮ್ಹುಜಾ ಶಿರಾoನಿ ರಾಯಾಳ್ ರಗತ್ ವಾಳ್ತಾ. ಹಾಂವ್

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯ ಡಿಎನ್ಎ(DNA) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹಾಯದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜವಂಶದ ರಕ್ತ ನನ್ನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಎಂದಿಗೂ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں فاتحانہ زندگی گزارتا ہوں۔ میں خدا کی شبیہ میں پیدا ہوا ہوں۔میرے پاس ایک فاتح کا ڈی این اے ہے۔ میں

Continue Reading »