Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

நான் வளர்ச்சியின் புதிய பருவங்களில் நடக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் தேங்கி நிற்பதில்லை அல்லது பழையதை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதில்லை. கடவுள் எனக்கு சிறந்த திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து மாற்றத் தயாராக இருக்கிறேன். * வாய்ப்புகளின் புதிய கதவுகள், புதிய உறவுகள்

Continue Reading »

ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು,ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಗಳು

Continue Reading »

Hanv porgot korta ki hanv novea vhadpachea kalant cholta. Hanv alxhea baxen korina ani pornem tem dorun ravona. Hanv zana zavun bodolpak toiar asa kiteak Deva lagin mhoje khatir boreo

Continue Reading »

Day 13

I DECLARE that I am walking in new seasons of growth. I don’t get stagnant nor hold on to the old. I am open to change knowing that God has

Continue Reading »

Hanv porgot korta ki hanv novea vhadpachea kalant cholta. Hanv alxhea baxen korina ani pornem tem dorun ravona. Hanv zana zavun bodolpak toiar asa kiteak Deva lagin mhoje khatir boreo

Continue Reading »

ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು,ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಗಳು

Continue Reading »

நான் வளர்ச்சியின் புதிய பருவங்களில் நடக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் தேங்கி நிற்பதில்லை அல்லது பழையதை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதில்லை. கடவுள் எனக்கு சிறந்த திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து மாற்றத் தயாராக இருக்கிறேன். * வாய்ப்புகளின் புதிய கதவுகள், புதிய உறவுகள்

Continue Reading »

ಹಾಂವ್ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಅದ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ತಿo ದರ್ನ್ ದವರಿನಾ. ಹಾಂವ್  ಬದ್ಲಾವನಾಕ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹುಜೆ ವೈರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಯೆವ್ಜನೋ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅವ್ಕಾಸಾಚಿ ನವಿo ಬಾಗ್ಲಾ,

Continue Reading »

ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകൾ നിറഞ്ഞതും, അസാധാരണവും അമാനുഷികനുമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായല്ല! മറിച്ച് ഞാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനപ്രകാരം, പദ്ധതിയോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകല സ്യഷ്ട്ടികളിലും വെച്ച്, അവൻ എന്നിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്നു.

Continue Reading »

நான் அறிவிக்கிறேன் நான் சிறப்பு, அசாதாரண மற்றும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்று. நான் சராசரி நபர் இல்லை! நான் தனிப்பயனாக்கப்பட்டேன். நான் ஒரு தனித்துவம் நிறைந்தவன். கடவுள் படைத்த எல்லாவற்றிலும், அவர் மிகவும் பெருமைப்படுது என்னைக் குறித்து தான். நான் அவருடைய

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं औसत नहीं हूँ! मैं विषेश रूप से निर्मित हूं। मैं अनोखा हूँ। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया

Continue Reading »

ಹಾಂವ್  ಖಾಸ್ ಆನಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಸಾದಾರ್ಣ್ ನ್ಹoಯ್!  ಮ್ಹಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್‌ಪಣಿಂ ರಚ್ಲಾ . ಹಾಂವ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವರ್ಗ್, ಆನಿ ದೆವಾನ್ ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು ಮದೆo ದೇವ್ ಮ್ಹುಜೆ ಥೈ ಚಡ್

Continue Reading »

ನಾನು ವಿಶಿಷ್ಟನು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣನಲ್ಲ! ನಾನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ-ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ಮೇರುಕೃತಿಯೂ, ಅವರ

Continue Reading »

Hanv porgotta hanv bhov kas, vishesh ani adbudh. Hanv sadharan nui! Mhaka borem baxin kela. Hanv ek kurpevont. Sogllem vostu poros je Devan rochliat, taka sogllean vodd garv dista tem

Continue Reading »

Day 12

I DECLARE I am special, extraordinary and supernatural. I am not average! I have been custom-made. I am one of a kind. Of all the things God created, what He

Continue Reading »

എഫെസ്യർ 3:20 ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈവം വളരെയധികം എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദ്യം അവനെ അന്വേഷിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി എന്നെ

Continue Reading »

Hanv porgotta Effzkarank 3:20 mhojea jivitacher. Aplê podven amchê bhitôr. Zo Aplem kam’ korit asa, amchean magunk-prarthunk zata, vô ami kolpunk xoktanv, tachê poros ogllem korunk Zaka podvi xokti asa,

Continue Reading »

நான் என் வாழ்க்கையைப் பற்றி எபேசியர் 3:20 ஐ அறிவிக்கிறேன். நான் கேட்கும் அல்லது நினைக்கும் அனைத்தையும் விட கடவுள் மிக அதிகமாக செய்கிறார். நான் கடவுளை மதிக்கிறேன், முதலில் அவரைத் தேடுகிறேன், அவருடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் என்னிடம் சேர்க்கப்படுகின்றன. கடவுளின்

Continue Reading »