Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್,ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ಚೆ ತಸಲಿ ಬೇಸಾoವಾ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚಾ ಬೊರ್ಯಾಫೊನಾಚೆ ಸ್ಫೋಟ್ ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳೆತಾ. ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ವಡ್ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆತ್ ಪೊಳೆತ. ತೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾoವೇ ಚಿoತಿನಾತ್ಲ್ಯಾಚಾಕೀ ವೈರ್

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಒಳಿತಿನ ಸಿಡಿತಗಳಾದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ದಾಟಿಯೂ ಹೋಗುವ ದೇವರ ಸಹಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದಂತಹ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta, Devache mhojea jivitacher subham ojapachim besanvam ani axirvadh. Hanv govai Devachea bareponnache, okosmatt bharpur vaddache. Hanv bhogta chintinaslem vahadponn mhojea jivitant. Ani hem vahadponn Devache,

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் என் வாழ்க்கையில் கடவுளின் நம்பமுடியாத ஆசீர்வாதங்களை நான் அறிவிக்கிறேன். கடவுளின் நன்மையின் வெளிப்பாடுகளை நான் காண்கிறேன், திடீரென்று பரவலான அதிகரிப்பு. கடவுளின் அருட்கொடையின் மகத்துவத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன். இது நான் கனவு கண்டதை விட உயர்ந்த நிலைக்கு என்னை

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ। ਮੈਂ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं अपने जीवन पर ईश्वर के अविश्वसनीय आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। मैं ईश्वर की दयालुता

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుని అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలను నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను దేవుని మంచితనం యొక్క విస్ఫోటనాన్ని చూస్తున్నాను, ఆకస్మిక విస్తృత పెరుగుదల. నేను దేవుని అనుగ్రహం యొక్క గొప్పతనాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. ఇది నన్ను నేను కలలుగన్న దానికంటే ఉన్నత

Continue Reading »

Nov 1

FAITH DECLARATIONS I DECLARE God’s incredible blessings over my life. I witness an explosion of God’s goodness, a sudden widespread increase. I experience the surpassing greatness of God’s favor. It

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుని దృష్టికి అనుగుణంగా లేని ప్రతిదీ మార్పుకు లోబడి ఉంటుందని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అనారోగ్యం, ఇబ్బంది, కొరత, సామాన్యత, శాశ్వతం కాదు. అవి తాత్కాలికం మాత్రమే.నేను చూసేవాటితో కదిలించబడను, కానీ నాకు తెలిసింది “సజీవ వాక్యము”.

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತೊಂದರೆ, ಕೊರತೆ, ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಇವುಗಳಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದವು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಪಿಡಾ, ಕಷ್ಟ್ , ಉನೆಪೋನ್,ಬೆಪರ್ವಾಯ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನ್ಹoಯ್. ತೇ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆo ಪೊಳೆತ ತೇ ದರ್ನ್

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் என் வாழ்க்கையில் கடவுளின் நம்பமுடியாத ஆசீர்வாதங்களை நான் அறிவிக்கிறேன். கடவுளின் நன்மையின் வெளிப்பாடுகளை நான் காண்கிறேன், திடீரென்று பரவலான அதிகரிப்பு. கடவுளின் அருட்கொடையின் மகத்துவத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன். இது நான் கனவு கண்டதை விட உயர்ந்த நிலைக்கு என்னை

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं वह सब कुछ जो मेरे जीवन में ईश्वरीय दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki jem kitem mhojea jivitant Devache yevjone pormonem na, tacho bodol zata. Duvess, trass, unneponn, sadharan, sodanch urona, punn thodoch vell asta. Tem fokot ekuch

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਮੁਸੀਬਤ, ਘਾਟ,

Continue Reading »

Day 31

FAITH DECLARATIONS I DECLARE everything that doesn’t line up with God’s vision for my life is subject to change. Sickness, trouble, lack, mediocrity (inferiority), are not permanent. They are only

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు వక్ర ప్రదేశాలను నిటారుగా చేయడానికి దేవుడు నా ముందు వెళతాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. దేవుడు ఇప్పటికే నాకు సరైన వ్యక్తులను, సరైన అవకాశాలు మరియు పరిష్కారాలను అందించాడు. ఏ వ్యక్తి, ఏ అనారోగ్యం, ఏ నిరాశ, దేవుని ప్రణాళికను

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ದೇವ್ ಮ್ಹುಜಾ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವಸುನ್ ವಾಖ್ದ್ಯೋ ವಾಟೊ ನೀಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ತಾನೇ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜೊಕ್ತೆ ಮನಿಸ್, ಜೊಕ್ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೆ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹುಜಾ ವಾಟೆರ್ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್ . ಖಂಚೊಯ್ ಮನಿಸ್

Continue Reading »