Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో నెమ్మది అభిషేకం ఉందని నేను ప్రకటీస్తున్నాను. దేవుడు నా ముందుగా ఎప్పుడూ ఉన్నాడు, అతను వక్రమైన ప్రదేశాలను నేరుగా చేసాడు. అతని కాడి సులభం మరియు అతని భారం తేలికగా ఉంటుంది. నేను పోరాటం చేయను.

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी जाहीर करतो की माझ्या जीवनावर सहजतेचा अभिषेक आहे. देव माझ्यापुढे आहे, त्याने वाकड्या जागा सरळ केल्या आहेत. त्याचे जू सोपे आहे आणि त्याचे ओझे हलके आहे. मी

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी जाहीर करतो की मी शांत आणि शांत आहे. मी लोक किंवा परिस्थिती मला अस्वस्थ होऊ देत नाही. देवाने मला शांत राहण्याची शक्ती दिली आहे हे जाणून, मी

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે હું વિશેષ, અસાધારણ અને અલૌકિક છું. હું જાહેર કરું છું કે, હું સ્થિર અને શાંતિપૂર્ણ છું. હું લોકો કે પરિસ્થિતિઓ દ્વારા મારી જાતને

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ప్రశాంతమైన మరియు శాంతియుతమైనగా ఉన్నానని ప్రకటీస్తున్నాను. ప్రజలు లేదా పరిస్థితులు నన్ను కలవరపెట్టనివ్వను. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి దేవుడు నాకు శక్తిని ఇచ్చాడని తెలుసుకొని నేను ప్రతి కష్టాన్ని అధిగమిస్తాను. * నేను నా జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపడానికి

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ശാന്തനും സമാധാനപൂർണ്ണനും ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ സഹജീവികളെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ശാന്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവം എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಿ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿನಾ. ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾoತ್ ರಾವುಂಕ್ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्थिर और शांतिपूर्ण हूं.। मैं लोगों या परिस्थितियों को मुझे

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் அமைதியாகவும் சமாதனமாகவும் இருக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். மக்கள் அல்லது சூழ்நிலைகள் என்னை வருத்தப்படுத்த நான் அனுமதிக்கவில்லை. அமைதியாக இருப்பதற்கான சக்தியை கடவுள் எனக்குக் கொடுத்தார் என்பதை அறிந்து ஒவ்வொரு கஷ்டத்திற்கும் மேலாக நான் உயர்கிறேன். * நான்

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು ದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸವಾಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پرسکون اور پرامن ہوں۔ میں لوگوں یا حالات کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خدا نے مجھے

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv thond ani xantin asa. Hanv monxank vo poristitik mhaka uchanbol korunk dina. Hanv sogllea koxtatlo bair sorta, zana zavun ki Devan mhaka xant

Continue Reading »

Day 20

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I am calm and peaceful. I do not let people or circumstances upset me. I rise above every difficulty, knowing that God has given me

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸರಾಗದ ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ವಕ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸೂತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೊಗ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊರೆ ಸುಗಮ. ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದುವೊ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन पर सुख का अभिषेक है। ईश्वर सदा मेरे सामने

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਹ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਟੇੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੂਲਾ ਸੌਖਾ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PROGOTA KI mhojea jivitantacher sovoskaichi makni asa. Dev sodanch mhojem samkara asa, tanem vankdio vatto ubio keliat. * Tachem vojhem sopem ani tachem bhar lohvu.* Hanv trasantlean

Continue Reading »