Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgotta ki Devacho chitinaslolo favor mhojea jivitacher asa. Jem kitem mhojean godunk zaina aslem, tem Devan mhojem pasot godun hadla. Chitinaslolo boro vhell, pekovnio, sudharana, ani boreponna

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் என் வாழ்வில் கடவுளின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆதரவை நான் அறிவிக்கிறேன். என்னால் சொந்தமாக நடக்க முடியாததை, கடவுள் எனக்காக செய்து முடித்தார். * இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாய்ப்புகள், குணப்படுத்துதல், மறுசீரமைப்பு மற்றும் முன்னேற்றங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவில் என் வாழ்க்கையில்.*

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं अपने जीवन पर ईश्वर की अलौकिक कृपा की घोषणा करता हूं। जो मैं अपने दम

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ದೆವಾಚೊ ಅದ್ಭುತ್ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹುಜಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹುಜೆ ಥೈ ಕೆಲಾo. ಅದ್ಭುತ್ ಅವ್ಕಾಸ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ , ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊವ್ಣಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ ಥೈ ಮ್ಹುಜೆ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು,ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ(restoration) ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ/ಏಳಿಗೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ശാന്തനും സമാധാനപൂർണ്ണനും ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ സഹജീവികളെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ശാന്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവം എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം

Continue Reading »

Day 21

FAITH DECLARATIONS I DECLARE God’s supernatural favor over my life. What I could not make happen on my own, God has made happen for me. Supernatural opportunities, healing, restoration, and

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் அமைதியாகவும் சமாதானமாகவும் இருக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். மக்கள் அல்லது சூழ்நிலைகள் என்னை வருத்தப்படுத்த நான் அனுமதிக்கவில்லை. அமைதியாக இருப்பதற்கான சக்தியை கடவுள் எனக்குக் அளித்துள்ளார் என்பதை அறிந்து ஒவ்வொரு சிரமத்திற்கும் மேலாக நான் உயர்கிறேன். * நான்

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgotta ki hanv thond ani xantin asa. Hanv monxank vo poristitik mhaka uchanbol korunk dina. Hanv sogllea koxtatlo bair sorta, zana zavun ki Devan mhaka xant ravunk

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು ದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸವಾಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಿ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿನಾ. ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾoತ್ ರಾವುಂಕ್ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्थिर और शांतिपूर्ण हूं.। मैं लोगों या परिस्थितियों को मुझे

Continue Reading »

Day 20

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I am calm and peaceful. I do not let people or circumstances upset me. I rise above every difficulty, knowing that God has given me

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் என் வாழ்க்கையில் எளிதாக ஒரு அபிஷேகம் இருப்பதாக நான் அறிவிக்கிறேன். கடவுள் எனக்கு முன்னால் இருக்கிறார், அவர் வளைந்த இடங்களை நேராக செய்தார். அவருடைய நுகம் எளிதானது மற்றும் அவருடைய சுமை லேசானது. நான் போராடவில்லை. கடினமாக இருந்தவை

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgotta ki mhojea jivitacher sovoskaichi makni asa. Dev sodanch mhojem samkara asa, Tanem vankdio vatto ubio keliat. Tachem vojhem sopem ani Tachem bhar lohvu. Hanv trasantlean vochona.

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനായാസമായ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വളഞ്ഞ വഴികളെ നേരെയാക്കി, ദൈവം എപ്പോഴും എന്നോടു കൂടെ ഉണ്ട്. അവന്റെ നുകം എളുപ്പവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു. ഞാൻ ഭാരപ്പെടുകയില്ല. എനിക്കു പ്രതികൂലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു ഒന്നും ഭാരമായി എനിക്കു

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन पर सुख का अभिषेक है। ईश्वर सदा मेरे सामने

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮಾಖ್ನೆಚೆ ಸುಖ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ದೇವ್ ಸದಾoಸ್ ಮ್ಹುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ವಾಟೊ ನೀಟ್ ಕರ್ತಾ. ದೇವ್ ಮುಣ್ತಾ ಮ್ಹುಜೆ  ಜೂ ವ್ಹಾವೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ; ಮ್ಹುಜೆ  ವೊಜೆ

Continue Reading »