Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుడు ఎవరు మరియు అతను చేసిన పనికి నేను కృతజ్ఞుడను. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించిన వ్యక్తులను, అవకాశాలను మరియు అనుగ్రహాన్ని నేను గొప్పగా తీసుకుంటాను. నేను ఏది సరైనదో, ఏది తప్పో చూస్తాను. నా వద్ద

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بات کا شکر گزار ہوں کہ میری زندگی میں کون خدا ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv dhinvashi kiteak Dev konn To mhojea jivant ani je kitem Tanem mhaka kela. Hanv durrupyog korina monxacho ani borea vellacho, ani Devan mhaka

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் யார் என்பதற்கும் அவர் செய்ததற்கும் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். கடவுள் எனக்கு அருளிய மக்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் தயவை நான் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. எது சரி, எது தவறு என்று பார்க்கிறேன். என்னிடம் இருப்பவைகளுக்காக

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿರುವರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜನರನ್ನು,ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೊ ಅದನ್ನು

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആരാകുന്നു എന്നും അവൻ ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നു എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വഴികളും, വ്യക്തികളും, അവസരങ്ങളും തികച്ചും അവനു എന്നോടുള്ള പ്രീതിയാകുന്നു എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതു

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ದೇವಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆoತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಸ್ ವಿಸರ್ನ. ಹಾಂವ್

Continue Reading »

ਦਿਨ 5 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में ईश्वर कौन है और उसने जो किया है

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಖಂಚೆಯ್ ಸಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚೊಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸುಕೊನ್ ವಚಸೋನಾ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಯಾರ್

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എല്ലാ പദ്ധതികളും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ വൈകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, . എന്റെ അവസരത്തിന്റെ ജാലകം ഞാൻ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദൈവകൃപ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. അവന്റെ പദ്ധതിയും ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റുവാൻ ഇപ്പോൾ അവൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

Continue Reading »

Day 5

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am grateful for Who God is in my life and for what He’s done. I do not take for granted the people, the opportunities, and

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ತಡವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸಹಾಯವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI kitei kortolo zalear chod vogot lagona, Devan hem mhojea kallzant ghatlam. Haven mhojem boreponn zavpachem zonell chukovunk na. Devacho axirvad mhojea jivitacher asa. To

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर चीज के लिए बहुत देर नहीं हुई है, जिसे ईश्वर

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ سب کچھ پورا کرنے میں دیر نہیں ہوئی ہے، خدا نے میرے دل میں رکھ دیا ہے۔میں نے موقع کی اپنی کھڑکی

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी जाहीर करतो की सर्वकाही साध्य करण्यास उशीर झालेला नाही, देवाने माझ्या हृदयात ठेवले आहे. मी माझ्या संधीची खिडकी गमावली नाही. देवाची कृपा माझ्या आयुष्यात आहे. तो सध्या

Continue Reading »