Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ಚೆ ತಸಲಿಂ ಬೆಸಾಂವಾ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾಂ . ದೆವಾಚಾ ಬೊರ್ಯಾಫೊಣಾಚೆ ಸ್ಫೋಟ್ ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ವಡ್ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪೊಳೆತಾಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾವೆಂ

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું મારા જીવન પર પ્રભુના અવિશ્વસનીય આશીર્વાદો જાહેર કરું છું. હું પ્રભુની ભલાઈનો વિસ્ફોટ, અચાનક વ્યાપક વધારો જોઉં છું. હું પ્રભુની કૃપાની અદભૂત મહાનતાનો અનુભવ કરું છું. તે

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Soy testigo de la explosión de la bondad de Dios, con un incremento repentino y generalizado. Experimento la

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE les incroyables bénédictions de Dieu sur ma vie. Je suis témoin d’une explosion de la bonté de Dieu, une augmentation généralisée soudaine. Je fais l’expérience

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta, Devache mhojea jivitacher subham ojapachim besanvam ani axirvadh. Hanv govai Devachea bareponnache, okosmatt bharpur vaddache. Hanv bhogta chintinaslem vahadponn mhojea jivitant. Ani hem vahadponn Devache,

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಒಳಿತಿನ ಸಿಡಿತಗಳಾದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ದಾಟಿಯೂ ಹೋಗುವ ದೇವರ ಸಹಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದಂತಹ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اپنی زندگی پر خدا کی ناقابل یقین برکات کا اعلان کرتا ہوں۔ میں خدا کی بھلائی کے ایک دھماکے کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اچانک وسیع

Continue Reading »

Day 1

FAITH DECLARATIONS I DECLARE God’s incredible blessings over my life. I witness an explosion of God’s goodness, a sudden widespread increase. I experience the surpassing greatness of God’s favor. It

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ദർശനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. രോഗം, ദുംഖം, അഭാവം, മിതത്വം എന്നിവ ശാശ്വതമല്ല. അവ താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഞാൻ കാണുന്നതിലല്ല,മറിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന “ജീവനുള്ള വചനത്തിലൂടെ” ഞാൻ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ഞാൻ

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी घोषित करतो की माझ्या जीवनासाठी देवाच्या दृष्टिकोनाशी जुळत नसलेली प्रत्येक गोष्ट बदलू शकते. आजारपण, त्रास, अभाव, सामान्यपणा, कायमस्वरूपी नसतात. ते केवळ तात्पुरते आहेत. मी जे पाहतो त्यावरून

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं वह सब कुछ जो मेरे जीवन में ईश्वरीय दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪಿಡಾ, ಕಷ್ಟ್ , ಉಣೆಪಣ್, ಬೆಪರ್ವಾಯ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನ್ಹಂಯ್. ತೆಂ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪೊಳೆತಾಂ ತೆಂ

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, મારા જીવન માટે જે બધું પ્રભુની દ્રષ્ટિએ અનુરૂપ નથી તે બદલાવને પાત્ર છે. માંદગી, મુશ્કેલી, અભાવ, કે સરેરાશ કક્ષાનું જીવન કાયમી નથી. તેઓ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki jem kitem mhojea jivitant Devache yevjone pormonem na, tacho bodol zata. Duvess, trass, unneponn, sadharan, sodanch urona, punn thodoch vell asta. Tem fokot ekuch

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತೊಂದರೆ, ಕೊರತೆ, ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಇವುಗಳಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದವು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں ہر وہ چیز کا اعلان کرتا ہوں جو میری زندگی کے لیے خدا کے وژن کے مطابق نہیں ہے تبدیلی کے تابع ہے۔ بیماری، مصیبت، کمی،

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਮੁਸੀਬਤ, ਘਾਟ, ਮੱਧਮ,

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI Je DÉCLARE que tout ce qui ne correspond pas à la vision de Dieu pour ma vie est sujet à changement. La maladie, les ennuis, le manque,

Continue Reading »