Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે મારા જીવનમાં પ્રભુ કોણ છે અને તેણે જે કર્યું છે તેના માટે હું આભારી છું. હું લોકો, તકો અને ઈશ્વરે મને આશીર્વાદ આપ્યા

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में ईश्वर कौन है और उसने जो किया है

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన దానికి నేను కృతజ్ఞుడనని ప్రకటిస్తున్నాను. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించిన ప్రజలను, అవకాశాలను మరియు అనుగ్రహాన్ని నేను ఆసరాగా తీసుకోను. నేను ఏది తప్పు అని కాకుండా ఏది ఒప్పు అని చూస్తాను. నా

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv dhinvashi kiteak Dev konn To mhojea jivant ani je kitem Tanem mhaka kela. Hanv durrupyog korina monxacho ani borea vellacho, ani Devan mhaka

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que je suis reconnaissant de la présence de Dieu dans ma vie et pour ce qu’Il a fait. Je ne tiens pas pour acquis les

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا کون ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے لئے میں شکر گزار ہوں۔ میں لوگوں،

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que estoy agradecido por Quién es Dios en mi vida y por lo que Él ha hecho. No subestimo a las personas, las oportunidades y

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿರುವರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜನರನ್ನು,ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೊ ಅದನ್ನು

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் யார் என்பதற்கும் அவர் செய்ததற்கும் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். கடவுள் என்னை ஆசீர்வதித்த மக்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் தயவை நான் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. எது சரி, எது தவறு என்று

Continue Reading »

Day 5

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am grateful for Who God is in my life and for what He’s done. I do not take for granted the people, the opportunities, and

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಕುರ್ಪಾ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪದ್ವೆನ್, ಘಟಾಯೆನ್, ಧೃಡ್ ಮನಾನ್ ಭರ್ಲಾಂ . ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹುಕಾರ್ ಯೆವ್ಚೆo ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಡ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എല്ലാ പദ്ധതികളും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ വൈകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, . എന്റെ അവസരത്തിന്റെ ജാലകം ഞാൻ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദൈവകൃപ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. അവന്റെ പദ്ധതിയും ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റുവാൻ ഇപ്പോൾ അവൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவதற்கு தாமதமாகவில்லை என்று நான் அறிவிக்கிறேன், கடவுள் என் இதயத்தில் வைத்திருப்பதை. எனது வாய்ப்பை நான் தவறவிடவில்லை. கடவுளின் தயவு என் வாழ்வில் உள்ளது. அவர் என்னை இப்போதே தயார்படுத்துகிறார். அவருடைய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நிறைவேற்ற எனக்கு

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी घोषित करतो की सर्व काही साध्य करण्यासाठी उशीर झालेला नाही, देवाने माझ्या हृदयात ठेवले आहे. मी माझ्या संधीची खिडकी चुकवली नाही. माझ्या आयुष्यात देवाची कृपा आहे. तो

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर चीज के लिए बहुत देर नहीं हुई है, जिसे ईश्वर

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన ప్రతిదీ సాధించడానికి ఇది చాలా ఆలస్యం కాదని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను నా అవకాశాల ద్వారాన్ని వదులుకోలేదు. దేవుని అనుగ్రహం నా జీవితంలో ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే నన్ను సిద్ధం చేస్తున్నాడు. అతని ప్రణాళిక

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر چیز کو پورا کرنے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، جو خدا نے میرے دل میں رکھا ہے۔ میں نے موقع کی

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, બધું પૂર્ણ કરવામાં મોડું થયું નથી જે, પ્રભુએ મારા હૃદયમાં સ્થાપ્યું છે. મેં મારી તકની બારી ગુમાવી નથી. પ્રભુની કૃપા મારા જીવનમાં છે.

Continue Reading »