Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, મારા જીવન માટે પ્રભુની યોજનાઓ મહાન છે. તેઓ મારા પગલાઓનું નિર્દેશન કરે છે. ભલે હું હંમેશા સમજી શકતો નથી કે કેવી રીતે, હું

Continue Reading »

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මාගේ ජීවිතය සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් විශිෂ්ට බව මම ප්‍රකාශ කරමි. උන්වහන්සේ මාගේ පියවර මෙහෙයවයි. මට හැම විටම නොතේරෙන මුත්, මාගේ තත්වය දෙවියන් වහන්සේට පුදුමයක් නොවන බව මම

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుని ప్రణాళికలు గొప్పవని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అతను నా దశలను నిర్దేశిస్తాడు. నేను ఎల్లప్పుడూ ఎలా అర్థం చేసుకోలేకపోయినా, నా పరిస్థితి దేవునికి ఆశ్చర్యం కలిగించదని నాకు తెలుసు. అతను నా ప్రయోజనం కోసం ప్రతి

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے خدا کے منصوبے بہت اچھے ہیں۔ وہ میرے قدموں کی ہدایت کرتا ہے۔ اگرچہ میں ہمیشہ یہ نہیں

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE DECLARO que los planes de Dios para mi vida son maravillosos. Él dirige mis pasos. Aunque no siempre pueda entender cómo, sé que mi situación no es

Continue Reading »

Day 7

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God’s plans for my life are great. He directs my steps. Even though I may not always understand how, I know my situation is not

Continue Reading »

Day 6

FAITH DECLARATIONS I DECLARE a legacy of faith over my life. I declare that I store up blessings for future generations. My life is marked by excellence and integrity. Because

Continue Reading »

Day 5

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am grateful for Who God is in my life and for what He’s done. I do not take for granted the people, the opportunities, and

Continue Reading »

SAYA MENGISYTIHARKAN Bahawa ia masih belum terlambat untuk saya melaksanakan segala-galanya yang Allah telah letakkan dalam hati saya. Saya tidak akan melepaskan peluang saya. Nikmat Allah ada dalam hidup saya.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಖಂಚೆಯ್ ಸಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾಂ . ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚೊಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸುಕೊನ್ ವಚಸೋನಾ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE qu’il n’est pas trop tard pour tout accomplir, Dieu l’a placé dans mon cœur. Je n’ai pas manqué ma fenêtre d’opportunité. La faveur de Dieu

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എല്ലാ പദ്ധതികളും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ വൈകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, . എന്റെ അവസരത്തിന്റെ ജാലകം ഞാൻ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദൈവകൃപ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. അവന്റെ പദ്ധതിയും ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റുവാൻ ഇപ്പോൾ അവൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவதற்கு தாமதமாகவில்லை என்று நான் அறிவிக்கிறேன், கடவுள் என் இதயத்தில் வைத்திருக்கிறதை. எனது வாய்ப்பை நான் தவறவிடவில்லை. கடவுளின் அருள் என் வாழ்வில் உள்ளது. அவர் என்னை இப்போதே தயார் செய்து வருகிறார். அவருடைய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும்

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर चीज के लिए बहुत देर नहीं हुई है, जिसे ईश्वर

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ತಡವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸಹಾಯವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI kitei kortolo zalear chod vogot lagona, Devan hem mhojea kallzant ghatlam. Haven mhojem boreponn zavpachem zonell chukovunk na. Devacho axirvad mhojea jivitacher asa. To

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر چیز کو پورا کرنے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، خدا نے میرے دل میں رکھا ہے۔ میں نے موقع کی اپنی

Continue Reading »