Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ప్రకటిస్తున్నాను ప్రతిదీ నెరవేర్చడానికి ఆలస్యం కాదు, దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచాడు. నేను నా అవకాశాన్ని కోల్పోలేదు. * దేవుడి దయ నా జీవితంలో ఉంది.* అతను ప్రస్తుతం నన్ను సిద్ధం చేస్తున్నాడు. అతని ప్రణాళిక మరియు

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, બધું પૂર્ણ કરવામાં મોડું થયું નથી જે, પ્રભુએ મારા હૃદયમાં સ્થાપ્યું છે. મેં મારી તકની બારી ગુમાવી નથી. પ્રભુની કૃપા મારા જીવનમાં છે.

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर चीज के लिए बहुत देर नहीं हुई है, जिसे ईश्वर

Continue Reading »

Day 18

FAITH DECLARATIONS I DECLARE breakthroughs are here and now in my life; sudden bursts of God’s goodness. Not a trickle. Not a stream. But a flood of God’s power. A

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను నా విశ్వాసం వెనుక చర్యలను ప్రకటిస్థిన్నాను. * దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన దాని వైపు సాగడానికి ధైర్యంగా అడుగులు వేయడం ద్వారా నేను నా విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాను.* నా విశ్వాసం కనిపిస్తుంది. దేవుడు నా విశ్వాసాన్ని

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, હું મારા વિશ્વાસ પાછળ ક્રિયાઓ મુકું છું. ઈશ્વરે મારા હૃદયમાં જે મૂક્યું છે, તે તરફ આગળ વધવા માટે હું હિંમતભર્યા પગલાં લઈને મારી

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ധീരമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ വിശ്വാസം കാണുന്നു. എന്റെ നിത്യതക്കായി അവൻ തന്റെ അത്ഭുതകരമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതാണ്

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी जाहीर करतो मी माझ्या विश्वासाच्या मागे कृती ठेवतो. देवाने माझ्या हृदयात जे ठेवले आहे त्या दिशेने जाण्यासाठी धाडसी पावले उचलून मी माझा विश्वास प्रदर्शित करतो. माझा विश्वास

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے عقیدے کے پیچھے اعمال رکھے ہیں۔ میں خدا نے میرے دل میں جو کچھ رکھا ہے اس کی طرف

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک معالج کی حیثیت سے رہتا ہوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کے بارے میں حساس ہوں۔میں گرے

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki hanv mhojea bhavartha fatlean mhojim kama korta. Hanv mhojo bhavart dakoita, spaxt cholta jem pavllani Devan kitem gallam mhojem kallzant. Mhojo bhavart disti podta.

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் என் விசுவாசத்தின் பொருட்டு செயல்களைச் செய்கிறேன். * கடவுள் என் இதயத்தில் வைத்ததை நோக்கி தைரியமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் நான் என் நம்பிக்கையை நிரூபிக்கிறேன்.* என் நம்பிக்கை காணப்படுகிறது. கடவுள் என் நம்பிக்கையைப் பார்க்கிறார். அவர்

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। * ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्म को विश्वास के पीछे रखता हूं। ईश्वर ने

Continue Reading »

ईश्वर में विश्वास हमें हमेशा आगे बढ़ाता है..! विश्वास उद्देश्यपूर्ण जीवन का स्रोत है.. इस ज्ञान से बढ़कर कोई सम्मोहक प्रेरणा नहीं है कि हम परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र और

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ప్రకటిస్థిన్నాను * నేను వైద్యం చేసేవాడిగా జీవిస్తున్నాను * నా చుట్టూ ఉన్నవారి అవసరాలకు నేను సున్నితంగా ఉంటాను. నేను పడిపోయినవారిని పైకి లేపాను, విరిగిన వాటిని పునరుద్ధరించాను, మరియు నిరుత్సాహపడిన వారిని ప్రోత్సహిస్తాను, * నేను

Continue Reading »

Day 17

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I put actions behind my faith. I demonstrate my faith by taking bold steps to move towards what God has put in my heart. My faith

Continue Reading »