Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜೆ ಲಾಗಿo ಶಾಂತ್ ಮನ್ ಆನಿ ಬರಿ ಚಿತ್ನಾo ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್  ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ, ಸಲ್ವಣೆಚೆ ಚಿತ್ನಾo ನ್ಹoಯ್. ಭವಾರ್ತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಲೆo ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾಖ್ಲ್ಲೊಲೋ. ಹಾಂವ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವoತ್ . ಮ್ಹುಜಾ

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நல்ல எண்ணங்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு நல்ல மனம் என்னிடம் உள்ளது என்று நான் அறிவிக்கிறேன் , தோல்வியின் எண்ணங்கள் அல்ல. விசுவாசத்தால், நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டேன். நான் தயாராக்கப்பட்டவன். நான் அதிகாரம் பெற்றேன். என்

Continue Reading »

Day 15

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I have a sound mind filled with good thoughts, not thoughts of defeat. By faith, I am well able. I am anointed. I am equipped.

Continue Reading »

മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മദ്ധ്യേ ഞാൻ പ്രീതിയോടും, വാത്സല്യത്തോടും വിജയവും സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിളിക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു “ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു.നിങ്ങളിൽ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ,ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಜಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು

Continue Reading »

Hanv porgott korta ki hanv mhojim uthra lokank bhesanvanim borunk upkarta. Mhojea familicher, ixttancher and mhojea chod moggacheacher hanv boreponn ani sutka uloita. Hanv tanche mhothvache bhim (seed) galunk tanka

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने शब्दों का उपयोग लोगों को आशीर्वाद देने के लिए करता हूं। मैं

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நல்ல எண்ணங்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு நல்ல மனம் என்னிடம் உள்ளது என்று நான் அறிவிக்கிறேன் , தோல்வியின் எண்ணங்கள் அல்ல. விசுவாசத்தால், நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டேன். நான் தயாராக்கப்பட்டவன். நான் அதிகாரம் பெற்றேன். என்

Continue Reading »

ಹಾಂವ್  ಮ್ಹುಜಿ ಉತ್ರಾo ಲೊಕಾoಕ್ ಬೆಸವಾo ದಿoವ್ಣ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್  ಮ್ಹುಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ , ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಉಲೈತಾ. ಹಾಂವ್  ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಬಿಯೊ ಬೈರ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ,

Continue Reading »

Day 14

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I use my words to bless people. I speak favor and victory over my family, friends, and loved ones. I help call out their seeds

Continue Reading »

വളർച്ചയുടെ പുതിയ കാലങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ നിശ്ചലമാവുകയോ പഴയതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയോ ഇല്ല. ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചു മികച്ച പദ്ധതികളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിനായി ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അവസരത്തിന്റെ പുതിയ വാതിലുകൾ, പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ, പുതിയ പ്രീതികൾ എന്നിവ ഇപ്പോൾ

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विकास के नए सत्रों में चल रहा हूँ। मैं स्थिर नहीं रहता और

Continue Reading »

ಹಾಂವ್ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಅದ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ತಿo ದರ್ನ್ ದವರಿನಾ. ಹಾಂವ್  ಬದ್ಲಾವನಾಕ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹುಜೆ ವೈರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಯೆವ್ಜನೋ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅವ್ಕಾಸಾಚಿ ನವಿo ಬಾಗ್ಲಾ,

Continue Reading »

நான் வளர்ச்சியின் புதிய பருவங்களில் நடக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் தேங்கி நிற்பதில்லை அல்லது பழையதை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதில்லை. கடவுள் எனக்கு சிறந்த திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து மாற்றத் தயாராக இருக்கிறேன். * வாய்ப்புகளின் புதிய கதவுகள், புதிய உறவுகள்

Continue Reading »

ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು,ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಗಳು

Continue Reading »

Hanv porgot korta ki hanv novea vhadpachea kalant cholta. Hanv alxhea baxen korina ani pornem tem dorun ravona. Hanv zana zavun bodolpak toiar asa kiteak Deva lagin mhoje khatir boreo

Continue Reading »

Day 13

I DECLARE that I am walking in new seasons of growth. I don’t get stagnant nor hold on to the old. I am open to change knowing that God has

Continue Reading »

Hanv porgot korta ki hanv novea vhadpachea kalant cholta. Hanv alxhea baxen korina ani pornem tem dorun ravona. Hanv zana zavun bodolpak toiar asa kiteak Deva lagin mhoje khatir boreo

Continue Reading »