Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

વિશ્વાસ ઘોષણા હું મારા જીવન પર વિશ્વાસનો વારસો જાહેર કરું છું. હું જાહેર કરું છું કે, હું ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે આશીર્વાદ સંગ્રહિત કરું છું. મારું જીવન શ્રેષ્ઠતા અને પ્રામાણિકતા દ્વારા

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் என் வாழ்வின் மீதான நம்பிக்கையின் பாரம்பரியத்தை அறிவிக்கிறேன். எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நான் ஆசீர்வாதங்களை சேமித்து வைக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். * என் வாழ்க்கை சிறப்பும் நேர்மையும் கொண்டது கடவுளின் மிகுதியானது இன்றும் என்றும் என் வாழ்வைச் சூழ்ந்துள்ளது.

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी माझ्या जीवनावरील विश्वासाचा वारसा जाहीर करतो. मी जाहीर करतो की मी भावी पिढीसाठी आशीर्वाद साठवतो. माझे जीवन उत्कृष्टता आणि सचोटीने चिन्हांकित आहे. कारण मी योग्य निवड करत

Continue Reading »

Day 6

FAITH DECLARATIONS I DECLARE a legacy of faith over my life. I declare that I store up blessings for future generations. My life is marked by excellence and integrity. Because

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ದೇವಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆoತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಸ್ ವಿಸರ್ನ. ಹಾಂವ್

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుడు ఎవరు మరియు దేవుడు చేసిన పనికి నేను కృతజ్ఞత కలిగివున్నాను. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించిన వ్యక్తులను, అవకాశాలను మరియు అనుగ్రహాన్ని నేను గొప్పగా తీసుకుంటాను. నేను ఏది సరైనదో, ఏది తప్పో చూస్తాను. నా

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी घोषित करतो की मी विशेष, विलक्षण आणि अलौकिक आहे.मी माझ्या जीवनात देव कोण आहे हे घोषित करतो आणि त्याने जे केले त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. मी लोक,

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે હું વિશેષ, અસાધારણ અને અલૌકિક છું.હું જાહેર કરું છું કે પ્રભુ મારા જીવનમાં કોણ છે અને તેમણે જે કર્યું તેના માટે હું આભારી

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആരാകുന്നു എന്നും അവൻ ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നു എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വഴികളും, വ്യക്തികളും, അവസരങ്ങളും തികച്ചും അവനു എന്നോടുള്ള പ്രീതിയാകുന്നു എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതു

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں کہ خدا میری زندگی میں کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ میں لوگوں ، مواقع ،

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv dhinvashi kiteak Dev konn To mhojea jivant ani je kitem Tanem mhaka kela. Hanv durrupyog korina monxacho ani borea vellacho, ani Devan mhaka

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் யார் என்பதற்கும் அவர் செய்ததற்கும் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். கடவுள் எனக்கு அருளிய மக்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் தயவை நான் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. எது சரி, எது தவறு என்று பார்க்கிறேன். என்னிடம் இருப்பதற்காக

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿರುವರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜನರನ್ನು,ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೊ ಅದನ್ನು

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਰ

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਰ

Continue Reading »

Day 5

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am grateful for who God is in my life and for what He’s done. I do not take for granted the people, the opportunities, and

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்ற மிகவும் தாமதமாகவில்லை என்று நான் அறிவிக்கிறேன், கடவுள் என் இதயத்தில் வைத்துள்ளதை. எனது வாய்ப்பின் சாளரத்தை நான் தவறவிடவில்லை. * கடவுளின் தயவு என் வாழ்க்கையில் உள்ளது.* அவர் இப்போதே என்னை தயார்படுத்துகிறார். அவருடைய திட்டத்தையும்

Continue Reading »