Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ (ਪ੍ਰੇਰਣਾ) ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ..!
ਅਕਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਪ, ਸ਼ਰਮ, ਡਰ, ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ “ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ” ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ..!!
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਟੱਲ ਹੈ. ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ, ਮਾਫੀ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹਨ..
ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਸਵਾਲ: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ?” ਅਤੇ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ..
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਰਹੋ..
“ਮੈਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਦਾਇਕਤਾ ਆਵੇਗੀ – ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ।…” (ਯੂਹੰਨਾ 15:5)

This post is also available in: English Hindi Tamil Kannada Marathi Goan Konkani Malayalam Telugu Urdu

Archives

ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ..! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੇਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ (ਗਲਾ 5:19-23) ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

Continue Reading »