Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ..
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ (ਉਤਪਤ 16)।
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਾਉਤਾਂ 21:5 ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਾਉਤਾਂ 19:2 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਆ ​​ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ!
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 37:7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ..
ਮਿਹਨਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ!
ਕਹਾਉਤਾਂ 22:29, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ..
ਰੱਬ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾ ਲੱਭੋ।
ਮੱਤੀ 7:13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ, ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਡਿੱਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ..
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾ ਲਓ!
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32:8 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ..
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ..!
ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ – ਰੱਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ..!!
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛੁਕ ਦਿਲ ਦੇਵੋਗੇ …” (ਜ਼ਬੂਰ 119:32)

This post is also available in: English Hindi Tamil Kannada Marathi Goan Konkani Malayalam Telugu Urdu

Archives

ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ..! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੇਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ (ਗਲਾ 5:19-23) ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

Continue Reading »

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

Continue Reading »